OFE POCZTYLION informuje

27-06-2013 12:12
27.06. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:

otrzymana w dniu 27.06.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

<PRE>Łączna wysokość składek na rzecz OFE Pocztylionwynosi 1 452 063,48 złw tym: kwota odsetek karnych za opóźnienie w przekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 19 477,47 zł kwota prowizji ZUS 11 207,25 złLiczba składek 53 695Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 32 518

</PRE>W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 11 207,25 zł, Pocztylion-Arka PowszechneTowarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesie członków OFEPocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ze środków własnych,co spowoduje, że na rachunki członków OFE Pocztylion wpłyną ichskładki w pełnej wysokości.

kom abs/