OFE POCZTYLION informuje

28-02-2013 15:29
28.02. Warszawa (PAP) - POCZTYLION Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion informuje, że:otrzymana w dniu 28.02.2013 r. lista z Zakładu UbezpieczeńSpołecznych zawiera poniższe informacje:

Łączna wysokość składek na rzecz OFE Pocztylionwynosi 13 815 112,55 złw tym:kwota odsetek karnych za opóźnienie w przekazywaniu składek na rzecz OFE Pocztylion 31 249,98 złkwota prowizji ZUS 110 058,68 złLiczba składek 238 762Liczba osób, za które ZUS przekaże składki: 226 904

W związku z pomniejszeniem składek członkom Funduszu o kwotęprowizji ZUS w wysokości 110 058,68 zł, Pocztylion-ArkaPowszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - działając w interesieczłonków OFE Pocztylion - postanowiło pokryć prowizję ZUS ześrodków własnych, co spowoduje, że na rachunki członków OFEPocztylion wpłyną ich składki w pełnej wysokości.

kom mra