Od '14 możliwość przekazywania 1 proc. CIT na jednostki naukowe - MF

13-02-2013 10:19
13.02. Warszawa (PAP) - Od 2014 roku rząd planuje wprowadzić możliwość przekazywania 1 proc. podatku CIT na rzecz jednostek naukowych - poinformował resort finansów w komunikacie.

"Ministerstwo Finansów wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowały zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzające możliwość przekazywania 1 proc. podatku CIT na rzecz wybranych przez podatników jednostek naukowych. Projekt ustawy został dzisiaj przekazany przez ministra finansów do konsultacji społecznych" - napisano w komunikacie.

Projektowane rozwiązania są wzorowane na obowiązujących regulacjach dotyczących możliwości przekazywania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

"Podmiotami uprawnionymi do pozyskiwania środków finansowych pochodzących z 1 proc. podatku CIT będą podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz utworzone na podstawie odrębnych przepisów międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" - informuje MF.

"W przypadku największych podatników podatku CIT dopuszczona zostanie możliwość rozdysponowania 1 proc. podatku na rzecz maksymalnie trzech jednostek naukowych. Dotyczyć to będzie kwot 1 proc. podatku należnego wynoszących co najmniej 1 mln zł" - dodano.

Intencją obu resortów jest, aby rozwiązania weszły w życie z początkiem 2014 roku i miały zastosowanie przy rozliczeniach dochodów osiągniętych w 2013 roku. (PAP)

bg/ ana/