O przedłużeniu terminu obniżenia polskiego deficytu KE zdecyduje pod koniec maja - Rehn

03-05-2013 12:10
03.05. Warszawa (PAP) - O ewentualnym przedłużeniu terminu sprowadzenia polskiego deficytu sektora finansów publicznych do docelowego poziomu Komisja Europejska zadecyduje pod koniec maja - poinformował w piątek komisarz ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehn.

"W Polsce w ubiegłym roku wyniósł 3,9 proc. PKB i w oczywisty sposób był zbyt wysoki, by zakwalifikować się do specjalnej zasady (uwzględniającej koszty reformy emerytalnej - PAP). Zostały podjęte wysiłki fiskalne, ale wydaje się, że deficyt będzie oscylował w okolicach 4 proc. PKB., co wymusza nowe rekomendacje" - powiedział Rehn podczas piątkowej konferencji prasowej.

Komisarz dodał, że pod koniec maja KE przedstawi rekomendacje dla poszczególnych państw członkowskich. Rehn poinformował, że Francja i Hiszpania mogą liczyć na przedłużenie terminu sprowadzenia deficytu do 3 proc. PKB o dodatkowe dwa lata, natomiast w przypadku pozostałych państw, w tym Polski, nie wspomniał czy i o ile mógłby zostać przedłużony termin.

"Skupiamy się na strukturalnej stabilności finansów publicznych w średnim terminie, różnicując podejście do każdego z państw uwzględniając konteksty gospodarcze. O ile w przypadku Francji i Hiszpanii termin można przedłużyć o dwa lata, tak w przypadku innych państw lepiej trzymać się obecnych terminów bądź przedłużyć je tylko o rok" - powiedział Rehn.

"Polska to +przypadek z pogranicza+. Będziemy dokładnie studiowali przypadek Polski i wrócimy do tego pod koniec maja. Rewizja prognoz deficytu w górę względem zimowej prognozy wynika z tego, że deficyt w 2012 r. okazał się wyższy niż przewidywano. Polska miała stosunkowo silny wzrost gospodarczy podczas kryzysu, a finanse publiczne były w niezłym stanie, ale obecnie widzimy ich pewne osłabienie" - dodał pytany o możliwość przedłużenia terminu dla Polski.

Polska znajduje się w procedurze nadmiernego deficytu od 2009 r. i w jej ramach była zobowiązana do sprowadzenia deficytu sektora finansów publicznych do wartości referencyjnej do 2012 r. Wartość referencyjna dla państw UE wynosi 3,0 proc. PKB, ale w przypadku Polski Komisja może uwzględnić koszty reformy emerytalnej i za wartość referencyjną przyjąć poziom ok. 3,5 proc. PKB.

29 maja 2013 r. Komisja, w ramach tzw. semestru europejskiego, przedstawi oceny programów przedstawionych przez rządy państw członkowskich oraz rekomendacje dla poszczególnych państw UE. Przyjęta pod koniec kwietnia przez rząd Aktualizacja Programu Konwergencji, będąca przedmiotem oceny ze strony KE, zakłada, że deficyt sektora finansów publicznych obniży się z 3,9 proc. PKB w 2012 roku do 3,5 proc. w tym roku.

W opublikowanej w piątek wiosennej prognozie Komisja Europejska podniosła prognozę polskiego deficytu sektora finansów publicznych w 2013 r. do 3,9 proc. PKB z 3,4 proc. PKB prognozowanych w lutym. Na 2014 r. Komisja prognozuje wzrost deficytu do 4,1 proc. PKB wobec 3,3 proc. PKB prognozowanych w lutym, ale prognoza powstała przy założeniu braku zmian w polityce fiskalnej i zakłada m.in. powrót stawek VAT do poziomów sprzed podwyżki.

Stawki VAT w 2011 r. wzrosły o 1 pkt. proc., a na początku 2014 r. miał nastąpić ich automatyczny powrót do poprzednich poziomów. Jednak pod koniec kwietnia premier Donald Tusk i minister finansów Jacek Rostowski poinformowali, że stawki podatku VAT nie zostaną w przyszłym roku obniżone i pozostaną bez zmian do końca 2016 roku, a w 2017 r. nastąpi ich automatyczna obniżka do poprzednich poziomów, z zaznaczeniem, że jeśli pozwoli na to sytuacja finansów publicznych, to stawki VAT zostaną obniżone wcześniej.

DALSZE DZIAŁANIA POTRZEBNE WE WŁOSZECH I NA WĘGRZECH

Rehn podczas piątkowej konferencji ocenił, że Łotwa i Rumunia kwalifikują się do zdjęcia procedury nadmiernego deficytu, gdyż w 2012 r. obniżyły deficyty poniżej 3 proc. PKB, a w horyzoncie majowej projekcji deficyty pozostają poniżej 3 proc. PKB.

Rehn poinformował, że Litwa, której deficyt jest bliski poziomu referencyjnego 3 proc. PKB, może być kandydatem do zdjęcia procedury, gdyż jej dług publiczny jest poniżej 60 proc. PKB, zatem możliwe jest uwzględnienie kosztów reformy emerytalnej.

Komisarz ocenił, że w przypadku Węgier i Włoch potrzebne będą dodatkowe działania.

"Włochy obniżyły poziom deficytu do ok. 3 proc. PKB, a prognoza na 2013 r. jest poniżej 3 proc., co ułatwia wyjście z procedury, pod warunkiem kontynuowania konsolidacji finansów publicznych. (...) Nowy premier Włoch zarysował program nowych działań i przed rekomendowaniem zdjęcia procedury musimy się przyjrzeć ich szczegółom. (...) Kluczowy dla Włoch jest powrót konkurencyjności i wzrostu" - powiedział Rehn.

"Węgry utrzymały deficyt w 2012 r. znacznie poniżej 3 proc., ale w tym i przyszłym roku będzie on nieznacznie powyżej tego poziomu. Dodatkowe działania pozwolą na utrzymanie go poniżej 3 proc." - dodał.

Komisja prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych na Węgrzech wzrośnie z 1,9 proc. PKB w 2012 r. do 3,0 proc. w 2013 r. i 3,3 proc. PKB w 2014 r. Dla Czech prognozowany deficyt to 2,9 proc. PKB w 2013 r. i 3,0 proc. w 2014 r. wobec 4,4 proc. w 2012 r.(PAP)

fdu/