Nowela budżetu nie zmienia średnioterminowych perspektyw ratingu - Moody's

17-07-2013 10:38
17.07. Warszawa (PAP) - Nowelizacja budżetu nie zmienia średnioterminowych perspektyw polskiego ratingu, ale dalszy poślizg fiskalny może wywrzeć presję na stabilną perspektywę ratingu - ocenia Jaime Reusche, analityk agencji ratingowej Moody's. Jego zdaniem zmiana reguł fiskalnych wzmocni ramy fiskalne w kolejnych latach.

"(Nowelizacja budżetu - PAP) Nie zmienia jeszcze naszego średnioterminowego poglądu na profil kredytowy rządu i jego stabilną perspektywę, ale to, jak spisywać się będzie gospodarka będzie kluczowym elementem determinującym, czy pojawi się dalszy poślizg fiskalny, który mógłby wywrzeć presję na stabilną perspektywę ratingu" - napisał Reusche w komentarzu przesłanym PAP w środę.

"Nowe działania ogłoszone przez rząd ilustrują również dwojaką naturę reguł fiskalnych i długu, gdyż mając na celu zakotwiczenie wiarygodności polityki fiskalnej, mogą ograniczać jej elastyczność. Naszym zdaniem proponowane zmiany w regule fiskalnej czynią ją bardziej antycykliczną, co wzmocni ramy fiskalne w kolejnych latach przez zwiększenie elastyczności, jednocześnie utrzymując przejrzyste zasady i jasne mechanizmy sankcji" - dodał.

We wtorek premier Donald Tusk ogłosił potrzebę nowelizacji budżetu na 2013 rok ze względu na niższe dochody o 24 mld zł niż plan z ustawy. Planowane jest zwiększenie deficytu o 16 mld zł z obecnego poziomu 35,6 mld zł. Cięcia w resortach mają wynieść ok. 8,5-8,6 mld zł.

Zgodnie z przyjętymi we wtorek przez rząd założeniami nowelizacji ustawy o finansach publicznych w stabilizującej regule wydatkowej limit wydatków będzie uzależniony od średniookresowego realnego tempa wzrostu PKB, oczekiwanego poziomu inflacji i ewentualnej zmiany obciążeń fiskalnych. Reguła ma zacząć obowiązywać już przy wyznaczaniu wydatków na 2014 rok i objąć ponad 90 proc. sektora finansów publicznych.(PAP)

fdu/ jtt/