Nowe stawki opłat za śmieci windują wskaźnik CPI

14-08-2013 14:11
14.08. Warszawa (PAP) - Nowe stawki opłat za śmieci w lipcu wywindowały wskaźnik CPI do 1,1 proc. rdr i 0,3 proc. mdm - wynika z danych GUS.

"Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem wzrosły w lipcu br. o 1,2 proc. Podrożało użytkowanie mieszkania (o 4,7 proc.). W związku ze zmianą przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach, w lipcu br. zanotowano znaczny wzrost opłat w gospodarstwach domowych za wywóz nieczystości (śmieci) - o 47,6 proc. Podrożały opłaty za usługi kanalizacyjne (o 0,8 proc.) oraz zaopatrywanie w wodę (o 0,3 proc.). Nieznacznie podniesiono opłaty za najem mieszkania (o 0,1 proc.). Ceny nośników energii były niższe niż w czerwcu br. o 0,8 proc. Wprowadzenie nowych taryf spowodowało, że energia elektryczna potaniała o 2,1 proc. Więcej natomiast płacono za opał i energię cieplną (po 0,2 proc.)" - napisano w komunikacie GUS.

Wzrosty cen w zakresie mieszkania podwyższyły wskaźnik inflacji o 0,31 pkt. proc. Ponadto wzrosty cen w zakresie transportu, a także rekreacji i kultury, podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,10 pkt. proc. i 0,05 pkt. proc. Z kolei niższe ceny odzieży i obuwia (o 2,7 proc.) oraz żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,3 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,13 pkt. proc. i 0,07 pkt. proc. (PAP)

map/ ana/