Nowa reguła wydatkowa nie zniesie finansowania obronności w wysokości 1,95 proc. PKB

02-07-2013 16:12
02.07. Warszawa (PAP) - Nowa stabilizująca reguła wydatkowa, którą Ministerstwo Finansów chce wprowadzić od 2014 roku, nie zniesie zasady przeznaczania corocznie na finansowanie obronności środków w wysokości 1,95 proc. PKB - wynika z odpowiedzi resortu finansów na uwagi w konsultacjach założeń noweli ustawy o finansach publicznych.

MF chce, żeby rząd jeszcze w lipcu przyjął założenia nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Wśród zmian planowane jest m.in. wpisanie do ustawy nowej stabilizującej reguły wydatkowej.

"Zarówno limit, jak i sublimit wydatkowy (w nowej regule - PAP) mają charakter zagregowany, co oznacza, że wydatki niektórych jednostek objęte limitem (sublimitem) będą mogły rosnąć szybciej kosztem wolniejszego wzrostu lub spadku wydatków innych jednostek" - napisano w odpowiedzi na pytania.

"(...) Stabilizująca reguła wydatkowa nie powoduje zniesienia innych obowiązujących reguł, w tym zasady przeznaczania corocznie na finansowanie potrzeb obronnych RP nie mniej niż 1,95 proc. PKB roku poprzedniego (wyjąwszy dyscyplinującą regułę wydatkową oraz zmianę sankcji po przekroczeniu 50 proc. PKB przez państwowy dług publiczny)" - dodano.

Resort podaje także, że intencją jest, aby wszystkie fundusze w Banku Gospodarstwa Krajowego wchodziły do limitu.

"(...) łącznie z Funduszem Kolejowym i Krajowym Funduszem Drogowym" - napisano.

Na początku czerwca MF opublikował i skierował do konsultacji założenia do projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nimi planowane jest wprowadzenie nowej stabilizującej reguły wydatkowej, która zaczęłaby obowiązywać od 2014 roku. Reguła ma dotyczyć całego sektora finansów publicznych, a limit wydatkowy ma rosnąć w średniookresowym tempie wzrostu PKB.

Źródło w resorcie informowało PAP, że nowelizacja budżetu państwa w 2013 roku jest najprawdopodobniej nieunikniona, ale dojdzie do niej dopiero po przeprowadzeniu noweli ustawy o finansach publicznych.

W ramach noweli ustawy o finansach, MF planuje dokonać zmiany w zapisach odnoszących się do progu ostrożnościowego 50 proc. długu publicznego w relacji do PKB.

Zgodnie z obowiązującą ustawą po przekroczeniu przez dług poziomu 50 proc. PKB relacja deficytu do dochodów w budżecie na kolejny rok nie może się powiększyć. Dług publiczny w 2012 roku, według metodologii krajowej wyniósł, 52,7 proc. PKB. (PAP)

bg/ jtt/