NORDEA PTE SA Maciej Kloze złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Nordea PTE SA

21-03-2013 14:33
21.03. Warszawa (PAP) - NORDEA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Na podstawie §16 ust. 1 pkt 3 i § 18 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U.11.90.520 z późń. zm.), Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., zwanego dalej "Towarzystwem", pragnie poinformować, iż 20 marca 2013 roku pan Maciej Kloze złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Towarzystwa z dniem 20 marca 2013 roku.

kom amp/