Niższe stopy w Polsce nie przełożyłyby się na lepsze warunki dla przedsiębiorców - członek zarządu NBP

07-10-2013 14:34
07.10. Warszawa (PAP) - Niższe stopy procentowe w Polsce nie przełożyłyby się na lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, mogłyby zaś stworzyć pewne problemy dla sektora finansowego - ocenia członek zarządu NBP Jacek Bartkiewicz.

"Impuls musi pójść od realnej gospodarki (do poprawy koniunktury - PAP). Kiedy on pójdzie? Kiedy przedsiębiorcy ocenią, że są stabilne warunki do inwestowania. Jako bank centralny, poprzez politykę monetarną, staramy się tego typu świat tworzyć. Doszliśmy do najniższych stóp w historii. Teraz ktoś namawia - może jeszcze niżej. Niżej nie przełoży się na lepsze warunki dla przedsiębiorców, a stworzy pewne problemy dla sektora finansowego" - powiedział Bartkiewicz w poniedziałek na konferencji "Rynek finansowy w Polsce - kapitał dla gospodarki".

"Musimy na to patrzeć z dwóch stron. Informacja o tym, że nie należy się spodziewać w najbliższym okresie kilku kwartałów zmian tych stóp - to jest właśnie informacja mówiąca, że pod tym względem przedsiębiorcy mogą oczekiwać pewnej stabilności. Ta stabilność jest także ważna dla sektora bankowego, bo on pracuje dla określonych zwrotów i zysków i w związku z tym musi sobie to przeliczyć. A najniższe stopy w historii - po transformacji - one też stwarzają pewne wyzwania dla sektora finansowego" - dodał.

Rada Polityki Pieniężnej na ubiegłotygodniowym posiedzeniu decyzyjnym pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Rada podtrzymała w komunikacie swoją ocenę, że z uwagi na niską presję inflacyjną i umiarkowaną skalę oczekiwanego ożywienia stopy procentowe NBP powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca bieżącego roku. (PAP)

jba/ asa/