NBP skupił w '12 środki o wartości 38.139 mln zł z funduszy UE

21-05-2013 11:45
21.05. Warszawa (PAP) - NBP skupił w 2012 roku środki o wartości 38.139 mln zł z funduszy UE i zamienił z rachunku walutowego Ministerstwa Finansów środki o wartości 734 mln zł - podał NBP w raporcie dotyczącym płynności sektora bankowego.

"Skup walut przez NBP wiązał się z:- wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach funduszy pomocowych w wysokości 38.139 mln zł;- zamianą na złote części środków znajdujących się na rachunku walutowym MF w NBP w wysokości 734 mln zł;- obsługą jednostek budżetowych, których rachunki prowadzone są w NBP, w wysokości 721 mln zł;- przewalutowaniem środków pochodzących z kredytów z międzynarodowych organizacji finansowych, ze sprzedaży obligacji zerokuponowych (collateral'u) oraz spłat kredytów udzielonych rządom innych państw w wysokości 1.096 mln zł;- zamianą na złote części środków pochodzących z emisji obligacji na rynki zagraniczne w wysokości 1.823 mln zł." - napisano w raporcie NBP.

NBP pisze w raporcie, że w 2012 r. szczególnie duży wzrost dotyczył wymiany euro na PLN środków związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych.

"Wzrost ten w skali roku nie był stabilny. W pierwszym kwartale 2012 r. przewalutowanie środków unijnych wyniosło 3.015 mln zł, w II kw. - 4.980 mln zł, w III kw. - 12.794 mln zł, a w IV kw. - 17.350 mln zł. Stosunkowo niski skup w I kwartale wynikał z faktu sprzedaży walut przez Ministerstwo Finansów w większej skali bezpośrednio na rynku. Od II kwartału transakcje te były ponownie realizowane w głównej mierze w NBP. Środki znajdujące się na rachunku walutowym MF w NBP były zamieniane na PLN w znacznie mniejszej skali niż w roku poprzednim (nieco ponad 10 proc. wartości tego typu transakcji przeprowadzonych w 2011 r.)" - napisano.

NBP podał, że w 2012 r., Ministerstwo Finansów nie kupowało walut obcych w NBP.

"Wszystkie zobowiązania zagraniczne Skarbu Państwa były regulowane ze środków pozyskanych głównie w drodze emisji obligacji przez MF na rynki zagraniczne (w równowartości 8.718 mln euro) oraz z kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych (kwota równa 1.250 mln euro). Operacje te dotyczyły płatności wobec wierzycieli Klubu Londyńskiego (240 mln euro), wypłat odsetek lub rat kapitałowych posiadaczom obligacji zagranicznych SP (5.609 mln euro), spłat zaciąganych kredytów zagranicznych, płatności udziałów i innych zobowiązań (860 mln euro)" - napisano. (PAP)

map/ asa/