Nastroje społeczne w maju '13 stabilne, przeważa pesymizm - TNS Polska

22-05-2013 10:56
22.05. Warszawa (PAP) - Nastroje społeczne w maju w porównaniu z kwietniem nie zmieniły się znacząco, nadal przeważają pesymiści - wynika z majowego sondażu Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska.

"Trzy czwarte Polaków (74 proc.) jest zdania, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Optymistycznie w tej kwestii wypowiada się 16 proc. badanych, a co dziesiąty respondent nie potrafi udzielić odpowiedzi na to pytanie. W porównaniu z poprzednim miesiącem ocena kierunku biegu spraw w naszym kraju zmieniła się nieznacznie" - napisano w środowym komunikacie.

CZY PANA(I) ZDANIEM - OGÓLNIE RZECZ BIORĄC - SPRAWY W POLSCE IDĄ W DOBRYM CZY W ZŁYM KIERUNKU?

<PRE> 2012 2013 VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Vwdobrym 28% 24% 20% 15% 15% 19% 20% 15% 21% 15% 15% 16%

w złym 60% 67% 70% 77% 76% 67% 69% 75% 70% 75% 73% 74%

brakzdania 12% 9% 10% 8% 9% 14% 11% 10% 9% 10% 12% 10%

</PRE>

OCENA STANU POLSKIEJ GOSPODARKI

"Zdaniem większości respondentów (72 proc.) polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu, z czego 28 proc. osób mówi, że kryzys ten jest głęboki, a 44 proc.- że lekki. Nieco ponad jedna piąta Polaków (22 proc.) jest przeciwnego zdania i uważa, że gospodarka rozwija się, przy czym 21 proc. określa ten rozwój jako powolny, a tylko 1 proc. - jako dynamiczny. 6 proc. uczestników badania nie ma zdania na ten temat" - napisano w raporcie.

W porównaniu z kwietniem opinie na temat obecnego stanu polskiej gospodarki nieco się poprawiły.

"O 3 punkty procentowe wzrósł odsetek optymistów, a odsetek pesymistów spadł aż o 5 punktów procentowych" - napisano.

PROGNOZA ZMIAN MATERIALNYCH WARUNKÓW ŻYCIA

Z badania wynika, że 41 proc. uczestników badania uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności pogorszą się. 38 proc. respondentów twierdzi, że będzie mniej więcej tak samo jak teraz. Natomiast zdaniem 16 proc. badanych warunki życia ulegną poprawie. 5 proc. uczestników badania udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

W porównaniu z poprzednim pomiarem o 5 punktów procentowych spadł odsetek osób przewidujących pogorszenie sytuacji materialnej ludności i o tyle samo wzrósł odsetek, tych którzy uważają, że w ciągu najbliższych trzech lat nic się w tej kwestii nie zmieni.

PORÓWNANIE TRZECH WSKAŹNIKÓW

W maju wszystkie trzy oceny netto wskaźników nastrojów społecznych nadal utrzymują się poniżej 0.

"Oznacza to, że Polacy częściej wypowiadają się negatywnie niż pozytywnie na badane tematy. W porównaniu z poprzednim miesiącem oceny netto stanu gospodarki i 3-letniej prognozy materialnych warunków życia ludzi poprawiły się o, odpowiednio 8 i 5 punktów procentowych. Wskaźnik netto kierunku zmian w kraju pozostał na tym samym poziomie" - napisano.

<PRE>

OCENY 2012 2013NETTO VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V

KIERUNEK ZMIANW KRAJU -32 -43 -50 -62 -61 -48 -49 -60 -49 -60 -58 -50

STANGOSPODARKI -24 -34 -45 -58 -59 -58 -54 -55 -48 -53 -58 -58

3-LETNIAPROGNOZAMATERIALNYCHWARUNKÓW ŻYCIALUDZI -27 -25 -36 -43 -41 -31 -32 -39 -22 -29 -30 -25

dane w pkt. proc.

</PRE>

Badanie zrealizowano w dniach 11-16 maja 2013 r. na ogólnopolskiej, losowo-kwotowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

map/ jtt/