Nastroje społeczne w kwietniu '13 stabilne, przeważa pesymizm - TNS Polska

17-04-2013 10:46
17.04. Warszawa (PAP) - Nastroje społeczne w kwietniu w porównaniu z marcem nie zmieniły się znacząco, nadal przeważają pesymiści - wynika z kwietniowego sondażu Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska.

"W ciągu ostatniego miesiąca ocena kierunku biegu spraw w kraju nie zmieniła się znacząco. Nadal 15 proc. badanych uważa, że ogólnie rzecz biorąc sprawy idą w dobrym kierunku. Przeciwnego zdania jest 73 proc. Polaków - o 2 punkty procentowe mniej niż w marcu. 12 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat" - napisano w środowym komunikacie.

CZY PANA(I) ZDANIEM - OGÓLNIE RZECZ BIORĄC - SPRAWY W POLSCE IDĄ W DOBRYM CZY W ZŁYM KIERUNKU?

<PRE> 2012 2013 VI VII VIII IX X XI XII I II III IVwdobrym 28% 24% 20% 15% 15% 19% 20% 15% 21% 15% 15%

w złym 60% 67% 70% 77% 76% 67% 69% 75% 70% 75% 73%

brakzdania 12% 9% 10% 8% 9% 14% 11% 10% 9% 10% 12%

</PRE>

OCENA STANU POLSKIEJ GOSPODARKI

"Zdaniem połowy Polaków (50 proc.) gospodarka znajduje się w stanie lekkiego kryzysu. O tym, że kryzys ten jest głęboki, mówi 27 proc. badanych. Tylko nieliczni (1 proc.) uważają, że gospodarka znajduje się w stanie dynamicznego rozwoju, natomiast 18 proc. twierdzi, że rozwój ten jest powolny. 4 proc. ankietowanych miało trudności z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie" - napisano w komunikacie.

"W porównaniu z marcem bieżącego roku opinie na temat obecnego stanu polskiej gospodarki nie zmieniły się znacząco. O 3 punkty procentowe wzrósł udział pesymistów, przy jednoczesnym spadku odsetka optymistów o 2 punkty procentowe" - dodano.

PROGNOZA ZMIAN MATERIALNYCH WARUNKÓW ŻYCIA

"W ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności pogorszą się - zdanie to podziela 46 proc. Polaków. Przeciwnego zdania jest 16 proc. badanych, natomiast 33 proc. uczestników badania uważa, że będzie mniej więcej tak samo jak teraz. 5 proc. uczestników badania udzieliło odpowiedzi +trudno powiedzieć+" - napisano w komunikacie.

"W porównaniu z poprzednim pomiarem o 3 punkty procentowe spadł odsetek osób, które uważają, że będzie mniej więcej tak samo, a o 2 punkty procentowe wzrósł odsetek pesymistów" - dodano.

PORÓWNANIE TRZECH WSKAŹNIKÓW

W kwietniu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, wszystkie trzy oceny netto wskaźników nastrojów społecznych przyjmują wartości ujemne. Oznacza to, że Polacy częściej negatywnie oceniają badane aspekty.

"W porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpiło pogorszenie oceny stanu gospodarki - wskaźnik netto spadł o 5 punktów procentowych. W przypadku pozostałych dwóch ocen netto nie nastąpiła znacząca zmiana" - napisano w komunikacie.

<PRE>

OCENY 2012 2013NETTO VI VII VIII IX X XI XII I II III IV

KIERUNEK ZMIANW KRAJU -32 -43 -50 -62 -61 -48 -49 -60 -49 -60 -58

STANGOSPODARKI -24 -34 -45 -58 -59 -58 -54 -55 -48 -53 -58

3-LETNIAPROGNOZAMATERIALNYCHWARUNKÓW ŻYCIALUDZI -27 -25 -36 -43 -41 -31 -32 -39 -22 -29 -30

dane w pkt. proc.

</PRE>

Badanie zrealizowano w dniach 6-9 kwietnia 2013 r. na ogólnopolskiej, losowo-kwotowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. (PAP)

fdu/ ana/