Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w I półroczu wzrosły o 0,4 proc. rdr - GUS

26-08-2013 10:59
26.08. Warszawa (PAP) - Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w I półroczu wzrosły o 0,4 proc. rdr - podał GUS w komunikacie.

"Nakłady inwestycyjne w przemyśle w I półroczu br. były nieznacznie wyższe niż przed rokiem (o 0,4 proc. wobec wzrostu o 10,1 proc. w analogicznym okresie ub. roku). Wzrost nakładów notowano w przetwórstwie przemysłowym (o 4,0 proc.) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,4 proc.), przy spadku w pozostałych sekcjach przemysłu. Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych inwestycji była o 9,9 proc. wyższa niż w I półroczu ub. roku i wzrosła we wszystkich sekcjach przemysłu, z wyjątkiem dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami; rekultywacji" - napisano. (PAP)

map/ ana/