Najwięcej zwolnień grupowych w I kw. zgłoszono w branży finansowej - rząd

23-05-2013 14:37
23.05. Warszawa (PAP) - Najwięcej, bo 28,8 proc. wszystkich zwolnień grupowych w I kwartale zgłoszono w branży finansowej - wynika z informacji rządu przygotowanej na posiedzenie Sejmu.

"Z prowadzonego monitoringu wynika, że zgłoszenia zwolnień w I kwartale 2013 r. pochodziły przede wszystkim od pracodawców prowadzących działalność w sekcjach:

- działalność finansowa i ubezpieczeniowa (zgłoszono do zwolnienia 6,0 tys. osób, tj. 28,8 proc. wszystkich zgłoszeń zwolnień);- budownictwo (5,1 tys. osób, tj. 24,4 proc.);- przetwórstwo przemysłowe (4,4 tys. osób, tj. 21,3 proc.);- handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle (2,0 tys. osób, tj. 9,4 proc.)- informacja i komunikacja (1,1 tys. osób, tj. 5,5 proc.)" - napisano.

"Zatem wyraźnie widać, że 3 sekcje PKD generowały 3/4 zgłoszeń zwolnień grupowych, jakie miały miejsce w pierwszych 3 miesiącach br." - dodano. (PAP)

map/ ana/