Nadwyżka w obrotach bieżących w II kw. 2013 wyniosła 362 mln euro - NBP

30-09-2013 14:24
30.09. Warszawa (PAP) - Nadwyżka w obrotach bieżących w II kwartale 2013 roku wyniosła 362 mln euro wobec 2.313 mln euro deficytu w I kwartale 2013 roku i wobec 2.558 mln euro deficytu w II kwartale 2012 r. - podał w poniedziałek NBP.

"Saldo rachunku bieżącego, w II kwartale 2013 r., było dodatnie i wyniosło 362 mln euro. O wysokości tego salda zadecydowały: dodatnie salda transferów bieżących (2.148 mln euro), usług (1.652 mln euro) oraz obrotów towarowych (1.194 mln euro) i ujemne salda dochodów (4.632 mln euro)" - napisano w komunikacie NBP.

Z dokumentu NBP wynika, że relacja salda rachunku bieżącego do PKB w II kwartale 2013 roku wyniosła 0,4 proc. Łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego była dodatnia i wyniosła 3.654 mln euro. Relacja łącznego salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB w omawianym kwartale 2013 roku wyniosła 3,9 proc.

Saldo rachunku bieżącego w porównaniu z danymi za II kwartał 2012 roku zmniejszyło się o 2.920 mln euro.

"Na poprawę salda rachunku bieżącego, w pierwszej kolejności, wpłynęła poprawa salda obrotów towarowych o 2.835 mln euro. Dodatnie saldo transferów bieżących zwiększyło się o 310 mln euro, a dodatnie saldo usług było wyższe o 131 mln euro. Jednocześnie deficyt w dochodach pogłębił się o 356 mln euro. Dodatnie saldo rachunku kapitałowego ukształtowało się na poziomie 3.292 mln euro" - napisano.

NBP podał, że eksport towarów w II kwartale 2013 roku został oszacowany na poziomie 38.330 mln euro, zaś import w wysokości 37.136 mln euro.

"W porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. eksport towarów zwiększył się o 1.998 mln euro, tj. o 5,5 proc., natomiast import towarów zmniejszył się o 837 mln euro, tj. o 2,2 proc. W efekcie tego, w II kwartale 2013 r., saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1.194 mln euro, w przeciwieństwie do ujemnego salda zarejestrowanego w II kwartale 2012 r. w wysokości 1.641 mln euro. Największy wpływ na poprawę tego salda miał niższy import ropy naftowej oraz wzrost eksportu żywności" - napisano.

Według NBP w analizowanym kwartale 2013 roku saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było ujemne i wyniosło 2.601 mln euro. Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było ujemne i wyniosło 2.883 mln euro.(PAP)

jba/ jtt/