Na rynkach przesunięcie akcentów, czynniki globalne znowu w grze (opis)

08-03-2013 16:11
08.03. Warszawa (PAP) - Po zaskakującej środowej decyzji RPP na rynkach złotego i długu nastąpiło przesunięcie akcentów z informacji krajowych na globalne. A te ostatnie umacniają złotego i negatywnie działają na dług.

RPP obniżyła w środę stopy o 50 pb zaskakując rynki, które oczekiwały obniżki o 25 pb.

Z kolei w piątek po południu Departament Pracy USA podał, że stopa bezrobocia w USA w lutym roku wyniosła 7,7 proc., wobec 7,9 proc. w styczniu, a liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła o 236 tys., podczas gdy w styczniu wzrosła o 119 tys., po korekcie. Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się stopy bezrobocia w USA na poziomie 7,9 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 165 tys.

"Do danych z amerykańskiego rynku pracy niewiele się działo. Po nich reakcja była dość gwałtowna" - powiedział Andrzej Krzemiński z Banku BPH.

"Teraz dużo będzie zależało od nastrojów na rynkach globalnych. Wygląda na to, że czynnik w postaci decyzji RPP został usunięty poprzez radykalną decyzję, a w grę wchodzą czynniki globalne" - dodał.

DANE Z USA ZŁE DLA DŁUGU

Dane z USA okazały się niekorzystne dla długu.

"Mieliśmy negatywne uderzenie dla długu, zwłaszcza na dłuższym końcu krzywej" - powiedział Arkadiusz Urbański, analityk Pekao SA.

"Krzywa długu mocno się wystromiła" - dodał.

W czwartek GUS poda dane o inflacji w lutym i styczniu.

"To mogą być dobre dane dla krótkiego końca i pobudzić spekulacje o kolejnych cięciach stóp. Dłuższy koniec, zwłaszcza papiery 10-letnie będą się mocno wahać, ale tendencja będzie taka, że będziemy obserwować odwrót z rynków dłużnych na rzecz akcji. Tutaj będzie pole do stopniowego wycofywania się z dłuższego końca" - powiedział.

<TAB> piątek piątek czwartek 15.50 9.20 16.40

EUR/PLN 4,1330 4,1486 4,1424USD/PLN 3,1840 3,1666 3,1616EUR/USD 1,2975 1,3100 1,3098

OK0715 3,36 3,36 3,37PS0418 3,58 3,57 3,57DS1023 4,01 3,99 3,99</TAB>(PAP)

map/ jtt/