MPiPS w połowie IV powinien przedstawić przegląd OFE i poddać go konsultacjom - źródło

02-04-2013 16:50
02.04. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej powinno być w połowie kwietnia gotowe przedstawić zbiorczy materiał z przeglądu systemu emerytalnego i poddać go konsultacjom oraz publicznej debacie, po których rząd zdecyduje, które rozwiązania wybrać - poinformowało PAP źródło zbliżone do resortu pracy.

"Zbieranie analiz, opinii oraz stanowisk poszczególnych ministerstw zostało zakończone. Powstał z tego zbiorczy materiał opisujący efekty wprowadzonej w 1999 roku reformy emerytalnej oraz wprowadzonych w 2011 roku zmian. W dokumencie znajdują się też propozycje dalszych działań związanych z OFE m.in. odnośnie systemu wypłat emerytur" - powiedziała PAP osoba z MPiPS pragnąca zachować anonimowość.

"W połowie kwietnia powinniśmy być gotowi zaprezentować ten raport i poddać go trwającym około miesiąca konsultacjom oraz publicznej dyskusji z udziałem ekspertów. Później rząd podejmie decyzje, które rozwiązania będą wprowadzone do ustawy" - dodała.

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że rząd w maju przedstawi propozycje dotyczące przyszłości OFE. Dodał, że obecnie nie ma planów likwidacji funduszy, ale też nie muszą one za wszelką cenę dalej funkcjonować.

Premier powiedział również, że do końca tygodnia zapozna się z materiałem przygotowanym przez resort pracy.

W ramach prowadzonego przeglądu systemu emerytalnego swoją propozycję przedstawiło Ministerstwo Finansów, które chce, aby na co najmniej 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki członka OFE zaczynały być stopniowo przenoszone na subkonto w ZUS. W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego całość środków z OFE znajdowałaby się już w ZUS.

Z kolei Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, zrzeszająca 11 z 14 Powszechnych Towarzystw Emerytalnych zarządzających OFE, proponuje, by emerytury z OFE były wypłacane w formie tzw. wypłaty programowanej w miesięcznych ratach przez określony z góry czas.

Wysokość emerytury wynikałaby z podzielenia sumy oszczędności zgromadzonych na koncie w OFE i liczby miesięcy tzw. przeciętnego dalszego trwania życia osoby w wieku emerytalnym. Na przykład dla osoby w wieku 67 lat, przeciętny wiek trwania życia wynosi 192,1 miesięcy, czyli około 16 lat. Tak długo OFE wypłacałyby emeryturę.

Zgodnie z propozycją IGTE klient OFE mógłby jednak zdecydować, by emeryturę wypłacać krócej, ale nie krócej niż 10 lat. W przypadku śmierci członka funduszu w trakcie pobierania wypłaty programowej, jego środki podlegałyby dziedziczeniu. Aby zabezpieczyć przyszłych emerytów przed spadkiem wartości ich portfela, na pięć lat przed wiekiem emerytalnym ich oszczędności byłyby przenoszone do funduszu ochrony kapitału. Poziom inwestycji w akcje nie mógłby przekraczać w nim 15 proc. (PAP)

bg/ asa/