MFW obniża prognozy wzrostu na świecie; dla EŚW prognozy bez zmian

09-07-2013 15:30
09.07. Warszawa (PAP) - Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie zmienił prognozy wzrostu gospodarczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i spodziewa się przyspieszenia z 2,2 proc. w 2013 r. do 2,8 proc. w 2014 r. - wynika z opublikowanej we wtorek lipcowej aktualizacji raportu World Economic Outlook (WEO).

Europa Środkowo-Wschodnia jest jedyną wyszczególnioną w raporcie grupą państw, dla której prognozy nie zostały obniżone ani na ten, ani na przyszły rok.

Prognoza wzrostu PKB na świecie w 2013 r. i 2014 r. zostały obniżone o 0,2 pkt. proc. do odpowiednio 3,1 proc. i 3,8 proc.

"To mniej niż prognozowano w kwietniu, co w dużej mierze wynika z wyraźnie słabszego popytu krajowego i słabszego wzrostu w kilku kluczowych gospodarkach wschodzących, jak i z przeciągającej się recesji w strefie euro" - napisano w raporcie.

"Wciąż przeważają ryzyka, że wzrost będzie słabszy. Stare ryzyka się utrzymują, a nowe się pojawiają, w tym możliwość dłuższego spowolnienia wzrostu gospodarek wschodzących, szczególnie przy ryzykach niższego wzrostu potencjalnego, spowalniającego kredytu i możliwości zacieśnienia warunków finansowych, jeśli antycypowane ograniczanie stymulacji monetarnej w USA doprowadzi do trwałego odwrócenia napływów kapitałowych" - dodano.

Poniżej wybrane prognozy z aktualizacji WEO (w proc. rdr) oraz zmiana względem kwietniowego WEO (w pkt. proc.).

<PRE> Zmiana vs WEO z IV '13 '14 '13 '14

Świat 3,1 3,8 -0,2 -0,2Gospodarki rozwijające się 5,0 5,4 -0,3 -0,3Gospodarki rozwinięte 1,2 2,1 -0,1 -0,2UE -0,1 1,2 -0,1 -0,1EMU -0,6 0,9 -0,2 -0,1Ger 0,3 1,3 -0,3 -0,1USA 1,7 2,7 -0,2 -0,2Chiny 7,8 7,7 -0,3 -0,6EŚW 2,2 2,8 0,0 0,0</PRE>

W kwietniowym World Economic Outlook Fundusz prognozuje, że wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszy z 1,3 proc. w 2013 r. do 2,2 proc. w 2014 r.

MFW obniżył również prognozy dynamiki handlu światowego.

Poniżej zawarte w aktualizacji WEO prognozowane roczne dynamiki światowej wymiany handlowej (w proc.) wraz ze zmianą względem kwietniowego WEO (w pkt. proc.)

<PRE> Zmiana vs WEO z IV '13 '14 '13 '14

Wolumen światowej wymiany handlowej 3,1 5,4 -0,5 0,1(towary i usługi)ImportGospodarki rozwinięte 1,4 4,3 -0,8 0,1Gospodarki rozwijające się 6,0 7,3 -0,2 0,0i wschodząceEksportGospodarki rozwinięte 2,4 4,7 -0,4 0,2Gospodarki rozwijające się 4,3 6,3 -0,5 -0,2</PRE>

(PAP)

fdu/ ana/