MF zaoferuje w II kw. '13 na pięciu-sześciu przetargach obligacje za 25,0-35,0 mld zł

28-03-2013 15:01
28.03. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów zaoferuje w II kw. 2013 r. na pięciu-sześciu przetargach obligacje łącznie za 25,0-35,0 mld zł - podał w czwartek resort w komunikacie. Możliwe, że MF w czerwcu zorganizuje przetarg zamiany.

RYNEK KRAJOWY

- przetargi sprzedaży:pięć-sześć przetargów z łączną podażą 25,0-35,0 mld zł, struktura uzależniona od sytuacji rynkowej,

- przetargi zamiany:w kwietniu i maju przetargi nie są planowane, możliwy przetarg w czerwcu (przeprowadzenie uzależnione od sytuacji rynkowej) - do odkupu byłyby oferowane obligacje zapadające w lipcu i październiku 2013 r.

RYNEK ZAGRANICZNY

- możliwe emisje publiczne obligacji na głównych rynkach zagranicznych w zależności od sytuacji rynkowej,

- możliwość pozyskiwania dodatkowego finansowania poprzez emisje obligacji w systemie private placement.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA

a) przetargi sprzedaży obligacji skarbowych w drugim kwartale 2013 r. będą się odbywać na bazie ogłoszonego kalendarza rocznego,

b) podaż obligacji na rynku krajowym wynikać będzie z kształtowania się sytuacji rynkowej oraz konsultacji z inwestorami,

c) podaż bonów skarbowych będzie kształtowana w ramach zarządzania poziomem rezerwy płynnościowej budżetu państwa,

d) emisje obligacji na rynkach zagranicznych uzależnione będą od sytuacji panującej na międzynarodowych rynkach finansowych i rynku krajowym,

e) przetargi obligacji emitowanych przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego nie są planowane,

f) w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej możliwe są modyfikacje przedstawionego planu. (PAP)

nik/ asa/