MF szybciej zliberalizuje limit inwestycji zagranicznych OFE; 30 proc. od '16

20-02-2013 16:30
20.02. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów w nowym projekcie ustawy zakłada szybszą liberalizację limitów inwestycyjnych OFE w walucie obcej. Aktualnie dokument zakłada, że 30 proc. wartości aktywów fundusze będą mogły inwestować w walucie obcej od 2016 roku, a nie jak zakładano pierwotnie od 2021 roku.

"W pierwotnej wersji projektu ustawy zaproponowano stopniowe podwyższanie podmiotowego limitu o kolejne 5 proc. co dwa lata, do osiągnięcia docelowego limitu 30 proc. w roku 2021" - napisano w projekcie noweli ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych datowanym na 1 lutego br.

Dokument wskazuje, że na takie rozwiązanie nie chciała się zgodzić Komisja Europejska, stąd resort finansów w projektowanej ustawie proponuje kompromisowe rozwiązanie polegające na 3 letnim okresie przejściowym dla osiągnięcia docelowych 30 proc.

"(...) Mając na uwadze konsultacje i spotkanie z KE, wydaje się, iż właściwym kompromisowym rozwiązaniem kwestii długości okresu przejściowego jest okres 3-letni. Należy bowiem podtrzymać stanowisko, iż podwyższenie limitu powinno być odpowiednio rozłożone w czasie" - napisano.

"W związku z tym proponuje się następujący harmonogram dojścia do docelowego limitu 30 proc.: do końca 2014 - 10 proc.; rok 2015 - 20 proc.; od roku 2016 30 proc.".

Planowane zmiany wynikają z konieczności wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który orzekł w grudniu 2011 roku, że Polska naruszyła ustanowioną traktatem UE swobodę przepływu kapitału i tym samym złamała unijne prawo, ograniczając możliwość inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych za granicą.

W lipcu 2009 r. KE zakwestionowała przepisy polskiej ustawy z 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, które mówią o tym, że zagraniczne inwestycje OFE nie mogą przekroczyć 5 proc. ich aktywów.

Zgodnie z planem prac legislacyjnych rząd powinien się zająć projektem nowelizacji ustawy jeszcze w I kw. tego roku. Dokument był już rozpatrzony przez Komitet do Spraw Europejskich. (PAP)

bg/ asa/