MF od 1.X modyfikuje zasady przeprowadzania aukcji SPW - komunikat (dokumentacja)

27-09-2013 10:00
27.09. Warszawa (PAP) - Poniżej piątkowy komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie wprowadzanych od 1 października modyfikacji zasad przeprowadzania aukcji SPW.

<PRE>

Modyfikacja zasad przeprowadzania aukcji Skarbowych Papierów Wartościowych.

Ministerstwo Finansów informuje, że od dnia 1 października 2013 r. zostaną wdrożone modyfikacje systemu przetargowego polegające na wprowadzeniu:

1) formuły jednej ceny na przetargach zamiany obligacji skarbowych. Na przetargu zamiany, Minister Finansów ustala minimalną cenę zamiany, która jest ceną rozliczenia dla wszystkich przyjętych ofert na danej parze obligacji.

2) możliwości składania niekonkurencyjnych ofert na przetargach zamiany. Uczestnik przetargu może złożyć JEDNĄ ofertę niekonkurencyjną, w której określa jedynie liczbę zbywanych obligacji bez określania ceny papierów oferowanych przez Ministra Finansów. Procentowy udział ofert tego typu w łącznej wartości odkupu będzie określany w komunikatach o przetargu na zasadach analogicznych do przetargów sprzedaży (obecnie wynosi 15 proc.).

3) możliwości zakupu gotówkowego po przetargu zamiany. Uczestnicy przetargu, którzy nabyli obligacje na przetargu zamiany są uprawnieni do nabycia dodatkowych obligacji w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy sumą papierów danej serii nabytych przez uczestnika przetargu na przetargu zamiany, a najbliższą wielokrotnością 1000.

4) zasady zaokrąglania zredukowanych ofert na wszystkich typach przetargów do najbliższej od góry wielokrotności 1000 sztuk w przypadku obligacji i 10 sztuk w przypadku bonów skarbowych. Liczba papierów w ofercie po redukcji i zaokrągleniu nie może być większa od liczby papierów określonej w ofercie. Zasada zaokrąglania dotyczy wszystkich redukowanych ofert na przetargach sprzedaży, uzupełniających, zamiany i odkupu. Uczestnik przetargu będzie mógł złożyć JEDNĄ ofertę niekonkurencyjną na danym przetargu (dotyczy również ofert na przetargu uzupełniającym).</PRE>

(PAP)

fdu/ osz/