MF od '14 chce nowej reguły wydatkowej opartej o średniookresowe tempo wzrostu PKB

07-06-2013 16:01
07.06. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów jeszcze w tym roku chce znowelizować ustawę o finansach publicznych i wprowadzić do niej nową stabilizującą regułę wydatkową, która zaczęłaby obowiązywać od 2014 roku - wynika z opublikowanych w piątek założeń do projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Reguła ma dotyczyć całego sektora finansów publicznych, a limit wydatkowy ma rosnąć w średniookresowym tempie wzrostu PKB.

"Celem proponowanej reguły fiskalnej jest zapewnienie stabilności finansów publicznych w Polsce. (...) Obowiązujący dotychczas system reguł okazał się niewystarczający do zapewnienia dyscypliny fiskalnej. Nierównowaga finansów publicznych w Polsce ma charakter trwały" - napisano w dokumencie przygotowanym przez resort finansów.

"Reguła zostanie wprowadzona poprzez nowelizację ustawy o finansach publicznych w 2013 roku i będzie zastosowana już przy wyznaczaniu limitu wydatków na 2014 rok. Stabilizująca reguła wydatkowa jednocześnie zastąpi dyscyplinującą regułę wydatkową. Reguła dyscyplinująca przestanie bowiem być potrzebna, jako że obejmuje ona zdecydowanie węższy zakres sektora od reguły stabilizującej i zawierający się w sektorze objętym przez regułę stabilizującą" - dodano.

Z informacji przekazywanych przez MF wynika, że przedstawiana reguła ma charakter wydatkowy, a więc nakłada ograniczenia na poziom wydatków publicznych.

"W sytuacji zrównoważonych finansów publicznych, limit wydatkowy będzie rósł w średniookresowym tempie wzrostu PKB" - napisano.

Resort chce, aby wydatki nie rosły szybciej niż tempo wzrostu PKB za okres 8 lat: 6 lat historycznej dynamiki PKB na podstawie danych GUS, szacunek wzrostu PKB za rok bieżący oraz prognoza na rok następny. (PAP)

bg/ ana/