MF nie przesądza, że w '13 uda się obniżyć relację długu do PKB - Kowalczyk

03-04-2013 07:00
03.04. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów nie chce obecnie przesądzać, że w tym roku po raz kolejny dojdzie do obniżenia relacji długu publicznego do PKB - poinformował PAP wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk.

Z opublikowanych we wtorek przez MF danych wynika, że spadek relacji długu publicznego do PKB w 2012 roku nastąpił po raz pierwszy od 2007 roku. Państwowy dług publiczny w ubiegłym roku wyniósł 52,7 proc. PKB wobec 53,5 proc. na koniec 2011 roku.

"Dzisiaj nie chciałbym prorokować i przesądzać, że w tym roku będziemy mieli znów do czynienia z obniżeniem relacji długu publicznego do PKB. To będzie przede wszystkim zależało od wzrostu gospodarczego. Ważne będzie również to jak będzie się kształtował kurs walutowy oraz jaka będzie skala prefinansowania potrzeb pożyczkowych" - powiedział PAP Kowalczyk.

Zwrócił również uwagę na to, że trudno prognozować sytuację podsektora samorządowego.

W "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013-2016" resort prognozował, że dług publiczny zarówno według metodologii krajowej, jak i unijnej będzie się sukcesywnie obniżał w relacji do PKB.

Państwowy dług publiczny ma w tym roku wynieść 51,4 proc. PKB, w 2014 r. 50,5 proc., w 2015 roku 50,2 proc., a w 2016 roku spaść poniżej pierwszego progu ostrożnościowego i wynieść 49,6 proc.

Dług sektora general government ma się w 2013 roku ukształtować na poziomie 54,5 proc. PKB, w 2014 roku 53,4 proc., w 2015 roku 52,8 proc. i w 2016 roku 52,0 proc. (PAP)

bg/ jtt/