"MdM" może negatywnie wpływać na równowagę na rynku mieszkaniowym i spadek cen - NBP

10-09-2013 10:38
10.09. Warszawa (PAP) - Program "Mieszkanie dla Młodych" może mieć negatywny wpływ na równoważenie się rynku mieszkaniowego i na spadek cen - oceniają analitycy NBP w raporcie. Ich zdaniem, ustawa deweloperska może przyczynić się do konsolidacji w branży deweloperskiej. W 2014 r. nastąpi dalsze ograniczenie liczby mieszkań oddawanych do użytku.

Z raportu wynika, że oczekiwanie na wprowadzenie nowego programu rządowego "Mieszkanie dla Młodych" może wpłynąć na częściowe zmniejszenie popytu mieszkaniowego w 2013 r.

"Równocześnie z ogłoszeniem zamknięcia programu RNS ogłoszono uruchomienie pod koniec 2013 r. nowego programu dopłat do kredytów na mieszkania z rynku pierwotnego Mieszkanie dla Młodych (MDM). Program MDM w założeniach ma słabo ukierunkowane subsydia, choć w mniejszej skali niż jego poprzednik RNS. Można przypuszczać, że również ten program będzie negatywnie wpływał na proces równoważenia się rynku i spadek cen" - napisano w komentarzu do raportu o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w 2012.

"Ponieważ znaczny wolumen subsydiowanych kredytów +Rodzina na Swoim+ został przeniesiony na 2013 r. (opóźniona realizacja wniosków kredytowych złożonych pod koniec 2012 r.), można przypuszczać, że najbliższe dwa lata będą sprzyjać szokom popytowym i kumulacji oczekiwań, co nie ułatwi sektorowi procesu dojścia do równowagi. Konsumenci mogą oczekiwać dalszych spadków cen oraz subsydiów rządowych, a więc przesuną w czasie decyzję zakupu. Natomiast deweloperzy mogą oczekiwać programów wspierających popyt i z tego powodu mogą zacząć przyśpieszać produkcję mieszkań oraz rozpoczynać nową" - dodano.

NBP ocenia, że w 2014 r. nastąpi dalsze ograniczenie liczby mieszkań oddawanych do użytku.

"W latach 2013 i 2014, w związku z występującą w większości miast tendencją realizowania kontraktów na lokale o mniejszym metrażu, oczekuje się dalszego spadku przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkań przekazanych do eksploatacji. Zmniejszenie skali rozpoczętych nowych inwestycji mieszkaniowych w 2012 r. i w okresie: styczeń-maj 2013 r. oraz przede wszystkim liczby mieszkań, na które wydano pozwolenia, wpłynie na ograniczenie liczby mieszkań oddanych do użytkowania za dwa-trzy lata. Z uwagi na długość procesu inwestycyjnego, będzie ono bardziej widoczne w 2014 r." - napisano.

Zdaniem analityków NBP, ustawa deweloperska może przyczynić się do konsolidacji w branży deweloperskiej.

"Nowe obowiązki dla inwestorów realizujących inwestycje mieszkaniowe nałożone ustawą deweloperską mogą przyczynić się do rozwoju procesów konsolidacji w branży deweloperskiej. Wpłynie na to fakt, że nowe inwestycje mieszkaniowe będą mogły być realizowane tylko z rachunkiem powierniczym" - napisano.

"Sektor deweloperski, funkcjonując obecnie w warunkach nadwyżek mieszkań na rynku oraz spadającego popytu, powinien liczyć się ze zwiększonym ryzykiem działalności. Obecnie wskaźniki działalności oraz rentowności tych firm nie są niepokojące, ale sytuacja ta może w przyszłości ulec zmianie" - dodano. (PAP)

nik/ asa/

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

Graficzne pułapki CAPTCHA