Marcowa decyzja RPP dopełnieniem rozpoczętego cyklu łagodzenia - komunikat RPP

06-03-2013 16:00
06.03. Warszawa (PAP) - Marcowa decyzja RPP dopełnieniem rozpoczętego cyklu łagodzenia, a skala obniżek pozwoli na kształtowanie się inflacji w pobliżu celu w średnim okresie i jednocześnie sprzyja ożywieniu polskiej gospodarki - wynika z komunikatu po marcowym posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej.

RPP obniżyła w marcu stopy o 50 pb.

"W ocenie Rady, napływające dane potwierdzają utrzymywanie się niskiego wzrostu gospodarczego w Polsce, czemu towarzyszy brak presji płacowej i niska presja inflacyjna. W kolejnych kwartałach możliwa jest stopniowa poprawa koniunktury, jednak dynamika PKB prawdopodobnie pozostanie umiarkowana, co nadal będzie ograniczać presję inflacyjną. Taką ocenę wspiera marcowa projekcja inflacji i PKB" - napisano w komunikacie.

Biorąc pod uwagę ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie obniżyć stopy procentowe NBP. Marcowa decyzja stanowi dopełnienie rozpoczętego w listopadzie 2012 r. cyklu łagodzenia polityki pieniężnej" - dodano.

"W ocenie Rady, istotne złagodzenie polityki pieniężnej dokonane w ostatnich miesiącach i na marcowym posiedzeniu Rady pozwoli na kształtowanie się inflacji w pobliżu celu w średnim okresie i jednocześnie sprzyja ożywieniu polskiej gospodarki" - napisano. (PAP)

map/ jba/ asa/