Maks. deficyt budżetowy w '14 55,0 mld zł, w '15 56,7 mld zł, w '16 42,7 mld zł - WPFP

30-04-2013 15:13
30.04. Warszawa (PAP) - W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016 założono, że maksymalny deficyt budżetowy w 2014 roku wyniesie 55 mld zł, w 2015 roku wzrośnie do 56,7 mld zł i następnie obniży się w 2016 roku do 42,7 mld zł - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, potwierdzając wcześniejsze nieoficjalne informacje PAP.

Zgodnie z przyjętym we wtorek przez rząd WPFP dochody budżetu państwa ogółem w 2013 roku mają wynieść 304,2 mld zł, w 2014 r. 288,7 mld zł, w 2015 r. 297,0 mld zł, a 2016 r. 316,0 mld zł.

Limit wydatków budżetu państwa założono w 2013 roku na poziomie 335,0 mld zł (co stanowi 20,4 proc. PKB), w 2014 r. 343,7 mld zł (20,0 proc. PKB), w 2015 r. 353,7 mld zł (19,3 proc. PKB) i w 2016 r. 358,7 mld zł (18,3 proc. PKB).

Zgodnie z dokumentem przychody budżetu wyniosą: w 2013 r. - 267,4 mld zł, 2014 r. - 251,0 mld zł, 2015 r. - 292,5 mld zł, 2016 r. - 249,2 mld zł.

Rozchody: w 2013 r. - 238,0 mld zł, 2014 r. - 213,3 mld zł, 2015 r. - 244,1 mld zł, 2016 r. - 226,9 mld zł.

Łącznie w latach 2013-2016 zaplanowano dochody budżetu środków europejskich w wysokości 232,1 mld zł, natomiast wydatki na kwotę 241,6 mld zł.

Z komunikatu wynika, że prognozy makroekonomiczne w WPFP są zgodne z tymi przedstawionymi w programie konwergencji, gdzie zakłada się, że w tym roku wzrost PKB spowolni do 1,5 proc. z 1,9 proc. w 2012 roku. W 2014 roku przyspieszy do 2,5 proc., następnie do 3,8 proc. i do 4,3 proc. w 2016 roku.

Inflacja średnioroczna w 2013 roku wyniesie 1,6 proc., w '14 wzrośnie do 2,4 proc., a w latach 2015-2016 ustabilizuje się na poziomie 2,5 proc.

Średnioroczny kurs EUR/PLN resort finansów założył w tym roku na poziomie 4,15, w 2014 roku 4,00, w 2015 roku 3,85 oraz w 2016 roku 3,70. (PAP)

bg/ osz/