Liczne zwolnienia od opodatkowania akcyzą na gaz nie pozwolą na wzrost cen gazu - MF

05-02-2013 09:19
05.02. Warszawa (PAP) - Szeroki przewidywany katalog zwolnień z podatku akcyzowego dla gazu ziemnego pozwoli na uniknięcie ewentualnego wzrostu cen gazu ziemnego w roku przyszłym oraz w latach następnych - ocenia ministerstwo finansów, przygotowujące projekt ustawy, która ma wprowadzić od 1 listopada 2013 opodatkowanie akcyzą gazu ziemnego.

Zwolnienie z akcyzy gazu ziemnego, przeznaczonego do celów opałowych, przysługuje do dnia 31 października 2013 r. Przepisy prawa wspólnotowego wymagają od Polski wprowadzenia opodatkowania akcyzą gazu ziemnego po upływie tego okresu przejściowego.

"Zamiarem Ministerstwa Finansów jest wprowadzenie szerokiego katalogu zwolnień dla czynności opodatkowanych akcyzą, których przedmiotem jest wykorzystanie gazu ziemnego do celów opałowych. Zwolnieniem ma zostać objęty m.in. proces produkcji energii elektrycznej, proces produkcji wyrobów energetycznych, przewóz towarów i pasażerów koleją, prace rolnicze. Ze zwolnienia ponadto skorzystają gospodarstwa domowe, podmioty systemu oświaty, podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje pożytku publicznego i zakłady energochłonne" - napisał resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

"W opinii Ministerstwa Finansów przewidywany katalog zwolnień z podatku akcyzowego dla gazu ziemnego pozwoli na uniknięcie ewentualnego wzrostu cen gazu ziemnego w roku przyszłym oraz w latach następnych" - dodano. (PAP)

map/ asa/