Kwartalny Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w V bez zmian, roczny w dół o 2 pkt.

06-06-2013 10:38
06.06. Warszawa (PAP) - Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w maju w ujęciu kwartalnym nie zmienił się, a w ujęciu rocznym spadł o 2 pkt. - podała PKPP Lewiatan w komunikacie. Autorzy raportu wskazują, że indeksy są na niskich poziomach, a kolejne kwartały 2013 r. nie powinny przynieść istotnej poprawy.

"Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan w maju w notowaniu kwartalnym utrzymał poziom z poprzedniego miesiąca 24 pkt., natomiast stracił jeden punkt w notowaniu półrocznym i aż dwa punkty w notowaniu rocznym schodząc do 31 pkt. Sugeruje to, że indeksy pozostają na najniższych notowaniach i nie ma wielkich nadziei na poprawę koniunktury w II kwartale" - napisano w komunikacie.

"Kolejne kwartały do końca roku też nie powinny przynieść istotnej poprawy, bo indeks roczny jest ciągle w dołku, a nawet nadal wykazuje tendencję spadkową" - dodano.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz ekonomistów oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie.

INDEKSY SZCZEGÓŁOWE

Kwartalny indeks popytu globalnego, oceniający konsumpcję krajową, eksport, inwestycje krajowe i zagraniczne, spadł o jeden punkt do 7 pkt., a indeks półroczny skurczył się o dwa punkty malejąc do najniższego historycznie poziomu 10 pkt.

"Indeksy popytu potwierdzają, że główną przyczyną obecnego załamania tempa wzrostu gospodarczego jest popyt krajowy, a szczególnie konsumpcja" - napisano w komunikacie.

Indeksy finansów, oceniające rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw, zmiany realnej podaży kredytu oraz stopy procentowej, straciły po jednym punkcie. Indeks kwartalny spadł do 42 pkt., a indeks roczny do 46 pkt.

"Wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw za pierwszy kwartał tego roku wyraźnie się pogorszyły; najbardziej ucierpiał wynik finansowy, który skurczył się o jedną czwartą rdr, ale nastąpił też wyraźny spadek rentowności i po raz pierwszy od dłuższego czasu płynności finansowej" - napisano w raporcie.

"Wskaźniki te nie wskazują jeszcze na załamanie finansów przedsiębiorstw, ale ich bufor finansowy wyraźnie się kurczy" - dodano.

Kwartalny indeks makroekonomiczny, który obejmuje inflację, deficyt finansów publicznych, stopę bezrobocia oraz stopień konkurencyjności gospodarki, pozostał na poziomie z poprzedniego miesiąca 40 pkt., a indeks roczny uległ korekcie w dół o jeden punkt do 42 pkt.

"Niskie notowania indeksu kwartalnego są reakcją na gwałtowny wzrost wykonania deficytu budżetowego na skutek spadku dochodów podatkowych i wzrostu wydatków" - napisano w komunikacie.

"Obecna sytuacja rzutuje też na wyniki indeksu rocznego, który uległ obniżeniu w związku z koniecznością nowelizacji budżetu" - dodano.

Indeksy czynników politycznych są na historycznych minimach.

"Indeks wpływu czynników politycznych w notowaniu kwartalnym spadł aż cztery punkty do 39 pkt., a indeks roczny zmalał o dwa punkty do 40 pkt. Indeksy czynników politycznych od pół roku plasują się poniżej połowy skali, a obecnie na skutek kolejnego spadku osiągnęły historyczne minimum notowań" - napisano w raporcie.(PAP)

fdu/ ana/