Krótkookresowo trudno będzie spełnić inne kryteria konwergencji poza fiskalnym - Rostowski (aktl.)

08-03-2013 15:19
# dochodzą kolejne wypowiedzi Rostowskiego #

08.03. Warszawa (PAP) - Krótkookresowo Polsce trudno będzie spełnić inne kryteria z Maastricht poza kryterium fiskalnym - uważa wicepremier, minister finansów Jacek Rostowski.

"Polska nie może przystąpić do strefy euro, która nie jest w pełni solidna, bezpieczna dla Polski i dla jej obecnych członków, ale oczywiście to wzmocnienie strefy euro leży w głębokim i fundamentalnym interesie Polski, nawet, gdyby Polska miała przystąpić znaczenie później" - powiedział na konferencji.

"Wszyscy znamy formalne kryteria z traktatu z Maastricht. Mamy nadzieję, że z Polski zostanie zdjęta procedura nadmiernego deficytu już w tym roku. Gdyby tak było, to Polska by formalnie spełniała kryterium fiskalne" - dodał.

"Pozostałe kryteria jednak będą dość trudne do spełnienia w krótkim horyzoncie czasowym. Po pierwsze dlatego, że kryterium inflacji i stóp procentowych są oparte na inflacji i rentownościach 10-letnich obligacji w 3 krajach o najniższej inflacji w całej UE. I te kraje się dość szybko zmieniają (...). To nie znaczy, że kryteriów nie musimy spełnić. Musimy je spełnić i akceptujemy w pełni, że muszą być spełnione" - ocenia Rostowski.

Rostowski powtórzył, że wejście do ERM2 powinno nastąpić wtedy, kiedy będzie pewność, co do stabilnego i trwałego wypełnienia pozostałych kryteriów z Maastricht.

"Jeśli chodzi o kryterium kursowe, chyba wszyscy ekonomiści podczas debaty w MF byli zgodni, że przystąpienie do ERM2 i spełnienie kryterium kursowego powinno być podjęte, kiedy będziemy już mieli dużą dozę pewności, że wszystkie inne kryteria spełniamy i że po przebywaniu przez 2 lata w ERM2 przystąpimy już definitywnie do euro" - powiedział Rostowski.

"Z taką opinią też się zgadzam" - dodał.

"Przed przystąpieniem do strefy euro poziom długu publicznego relacji do PKB będzie musiał być znacznie niższy niż obecnie. Polska już rozpoczęła proces obniżania tej relacji, musimy się jednak zastanowić, jaki będzie właściwy poziom długu" - powiedział.

Rostowski zwrócił uwagę, ze po wejściu do strefy euro Polska musiałaby partycypować w europejskich mechanizmach antykryzysowych.

"Poza tym po wejściu do strefy euro będziemy zobowiązani kontrybuować w ESM, w obecnym momencie to może być nawet w skali 8 proc. PKB" - powiedział. (PAP)

bg/ fdu/ jba/ asa/