Korzyści z luzowania ilościowego przeważają nad kosztami i ryzykami - Bernanke

26-02-2013 16:31
26.02. Waszyngton (PAP/Bloomberg) - Korzyści z luzowania ilościowego przeważają nad kosztami i ryzykami - ocenił Ben Bernanke, szef Rezerwy Federalnej w trakcie wystąpienia w Senacie USA.

"Nie widzimy potencjalnych kosztów zwiększonych inwestycji w bardziej ryzykowne aktywa na niektórych rynkach finansowych jako przeważających nad korzyściami z promowania mocniejszego odbicia w gospodarce" - powiedział we wtorek Bernanke.

"Inflacja jest obecnie ograniczona, a oczekiwania inflacyjne zakotwiczone trwale na niskim poziomie" - dodał.

Bernanke bronił prowadzonej przez siebie polityki niskich stóp procentowych i skupu obligacji mówiąc, że "polityka pieniężna wnosi znaczny wkład we wspieranie odbicia gospodarczego".

"Utrzymywanie niskich stóp w długim terminie pomogło wzbudzić poprawę na rynku nieruchomości i doprowadziło do zwiększenia sprzedaży i produkcji samochodów i innych dóbr trwałych" - powiedział.

Rezerwa Federalna uchwaliła na styczniowym posiedzeniu kontynuację skupu obligacji rządowych wartych 45 mld USD miesięcznie oraz skupu obligacji zabezpieczonych hipotekami MBS wartych 40 mld USD miesięcznie. Nie zastrzeżono limitu czasowego ani ilościowego tych operacji.

FOMC podtrzymał zapewnienie, że zamierza pozostawić bez zmian w USA "wyjątkowo niskie stopy procentowe przynajmniej tak długo", jak projekcja inflacji na kolejne 1-2 lata pozostawać będzie poniżej 2,5 proc., a bezrobocie powyżej 6,5 proc. (PAP)

mj/ ana/