Koniunktura w handlu nieco mniej negatywna mdm, gorzej rdr - GUS

22-03-2013 10:28
22.03. Warszawa (PAP) - Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym w marcu oceniany jest nieco mniej negatywnie niż w lutym, lecz gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat - podał GUS w komunikacie.

"Bieżąca sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są niekorzystnie, na poziomie zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem, natomiast odpowiednie prognozy są mniej pesymistyczne od przewidywań formułowanych w lutym. Badane przedsiębiorstwa zapowiadają, iż ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie nieznacznie wolniejszym niż oczekiwano przed miesiącem" - napisano w komunikacie GUS.

GUS podaje, że ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w marcu na poziomie minus 9 (w lutym minus 14).

"Poprawę koniunktury sygnalizuje 15 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 24 proc. (przed miesiącem odpowiednio 12 proc. i 26 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano.

Z badania wynika, że bieżąca sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są negatywnie, na poziomie zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem, natomiast odpowiednie prognozy są mniej pesymistyczne od przewidywań formułowanych w lutym.

"Przedsiębiorcy nadal sygnalizują nadmierny poziom zapasów towarów. W związku z tym planowane jest ograniczanie ilości towarów zamawianych u dostawców, choć może być ono mniejsze niż zapowiadano przed miesiącem" - napisano.

"Spadek zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach może utrzymać się na poziomie zbliżonym do prognozowanego w lutym" - dodano.

"Jednostki sygnalizują podobny do zgłaszanego przed miesiącem wzrost bieżących cen towarów, natomiast przewidywania w tym zakresie wskazują, że wzrost ten w najbliższych trzech miesiącach może być nieco niższy od prognozowanego w lutym" - głosi komunikat GUS.

BARIERY

GUS podaje, że spośród badanych jednostek w marcu 3,9 proc. podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności w handlu detalicznym (4,4 proc. przed rokiem).

"Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z: konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje w marcu br. 59 proc. przedsiębiorstw, 55 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.), kosztami zatrudnienia (57 proc. w marcu br., 54 proc. przed rokiem), niedostatecznym popytem (50 proc. w marcu br. i ub. r.) oraz wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (46 proc. w marcu br. i przed rokiem)" - napisano.

"W ujęciu rocznym w największym stopniu wzrosło znaczenie barier związanych z konkurencją na rynku oraz kosztami zatrudnienia" - dodano.(PAP)

jba/ osz/