Koniunktura w handlu detalicznym w V nieco mniej negatywna niż w IV, gorzej rdr - GUS

22-05-2013 14:14
22.05. Warszawa (PAP) - Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym w maju oceniany jest nieco mniej negatywnie niż w kwietniu, lecz gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich ośmiu lat - podał GUS w komunikacie.

GUS podał, że ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w maju na poziomie minus 6 (w kwietniu minus 8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 21 proc. (przed miesiącem odpowiednio 14 proc. i 22 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Bieżąca i przyszła sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są mniej niekorzystnie niż przed miesiącem. Przedsiębiorcy nadal sygnalizują nadmierny poziom zapasów towarów. W związku z tym planowane jest ograniczanie ilości towarów zamawianych u dostawców, zbliżone do zapowiadanego w kwietniu. Spadek zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach może być nieznacznie mniejszy od prognozowanego miesiąc wcześniej. Jednostki sygnalizują zbliżony do zgłaszanego w kwietniu wzrost bieżących i przyszłych cen towarów" - napisano w komunikacie GUS.

Według GUS spośród badanych jednostek, w maju 3,8 proc. podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności w handlu detalicznym (wobec 4,8 proc. przed rokiem).

"Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje w maju br. 58 proc. przedsiębiorstw, 55 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.), kosztami zatrudnienia (57 proc. w maju br., 55 proc. przed rokiem) oraz niedostatecznym popytem (50 proc. w maju br., 48 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.)" - napisano.(PAP)

jba/ ana/