Koniunktura w handlu detal. w VIII oceniana pesymistycznie, podobnie jak w VII, gorzej rdr - GUS

23-08-2013 14:26
23.08. Warszawa (PAP) - Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest w sierpniu pesymistycznie, podobnie jak w lipcu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich ośmiu lat - podał GUS w komunikacie.

"Bieżąca i przyszła sprzedaż oceniana jest mniej niekorzystnie niż w lipcu. Diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są negatywne, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, iż ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie nieco wolniejszym niż przewidywano w lipcu" - napisano w komunikacie.

GUS podaje, że ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w sierpniu na poziomie minus 6 (w lipcu minus 7).

"Poprawę koniunktury sygnalizuje 14 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 20 proc. (przed miesiącem odpowiednio 13 proc. i 20 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano.

Przedsiębiorcy nadal sygnalizują nadmierny poziom zapasów towarów.

"W związku z tym planowane jest ograniczanie ilości towarów zamawianych u dostawców, ale nieco mniejsze niż przewidywano miesiąc wcześniej. Ograniczanie zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach może być mniejsze od planowanego w lipcu" - napisano.

GUS podaje, że w podziale na klasy wielkości najbardziej negatywne oceny i przewidywania dotyczące sytuacji gospodarczej zgłaszają jednostki o liczbie pracujących do 49 osób.

"Jedynie podmioty duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) formułują optymistyczne diagnozy i prognozy w tym zakresie" - napisano.

Największy spadek bieżącej i przyszłej sprzedaży sygnalizują przedsiębiorstwa mikro (o liczbie pracujących do 9 osób).

"Jedynie jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób) zgłaszają wzrost bieżącej i przyszłej sprzedaży" - napisano.

Spośród badanych przez GUS jednostek, w sierpniu 4,3 proc. podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (4,8 proc. przed rokiem).

"Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje w sierpniu br. 59 proc. przedsiębiorstw, 57 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.), kosztami zatrudnienia (55 proc. w sierpniu br. i przed rokiem), niedostatecznym popytem (47 proc. w sierpniu bieżącego i ubiegłego roku) oraz wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (47 proc. w sierpniu br. i przed rokiem)" - napisano.(PAP)

jba/ asa/