Komunikat TMS Trader

08-06-2016 10:10
Komunikat TMS Trader

Szanowni Klienci,

W związku ze zbliżającym się referendum w Wielkiej Brytanii, które odbędzie się 23 czerwca 2016 informujemy, że na instrumentach finansowych powiązanych z gospodarką Wielkiej Brytanii mogą wystąpić następujące zdarzenia:

  • podwyższona zmienność instrumentów;
  • niska płynność instrumentów, która może spowodować realizację zleceń po cenach innych od zakładanych;
  • brak możliwości złożenia zleceń oczekujących blisko ceny rynkowej;
  • rozszerzony spread instrumentów.

W związku z tym od 12 czerwca zmianie ulegają depozyty zabezpieczające na następujących instrumentach:

  • GBPUSD, GBPJPY, GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, GBPPLN, EURGBP, GB100 zmiana z poziomu 2% na 5%
  • UK10Y- zmiana z poziomu 1% na 5%

Uprzejmie prosimy wszystkich naszych Klientów o zwrócenie szczególnej uwagi i w miarę potrzeb dostosowanie zasad zarządzania ryzykiem do obecnych i nadchodzących warunków panujących na rynku. Zalecamy ponowną weryfikację instrumentów, na których znajdują się otwarte pozycje oraz dostosowanie ilości otwartych pozycji do posiadanego depozytu. Po referendum depozyty zabezpieczające zostaną zweryfikowane o czym poinformujemy naszych Klientów.