Komunikat o zasadach bezpieczeństwa

13-07-2016 11:25
Komunikat o zasadach bezpieczeństwa
Komunikat o zasadach bezpieczeństwa

Szanowni Klienci,

W związku z pojawiającymi się doniesieniami prasowymi dotyczącymi prób nielegalnego uzyskania dostępu do kont bankowych oraz maklerskich, w trosce o bezpieczeństwo powierzonych środków oraz Państwa inwestycji, Dom Maklerski TMS Brokers S.A. przypomina o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa oraz zasadach świadczenia usługi:

  • nigdy nie udostępniaj swoich loginów i haseł osobom trzecim, dotyczy to także haseł do zleceń składanych drogą telefoniczną;
  • unikaj definiowania prostych haseł do systemu transakcyjnego;
  • korzystaj tylko z zaufanych połączeń internetowych i zaufanych urządzeń;
  • korzystaj z programów antywirusowych, także na urządzeniach mobilnych (tablet lub telefon komórkowy);
  • zawsze wylogowuj się z systemu transakcyjnego po zakończeniu pracy;
  • sprawdzaj dostępność nowych aktualizacji oprogramowania lub włącz funkcję automatycznej instalacji aktualizacji.

TMS Brokers w ramach: TMS Trader, TMS Connect, TMS Pro oraz TMS Direct oferuje usługi wyłącznie w zakresie wykonywania zleceń, prowadzenia rachunków pieniężnych, usług wymiany walutowej oraz udzielania rekomendacji o charakterze ogólnym. Informujemy jednocześnie, że świadczenie usług dodatkowych takich jak doradztwo inwestycyjne czy zarządzanie portfelami wymaga zawarcia dodatkowej, wyraźnie oznaczonej w tym zakresie umowy.

TMS Brokers nie współpracuje z żadnymi agentami firmy inwestycyjnej. Tym samym nie upoważnił żadnego podmiotu ani osoby fizycznej do przyjmowania w swoim imieniu środków finansowych od klienta.