Komunikat o ponownym rozważeniu wypełnenia ankiety

13-07-2016 11:21
Komunikat o ponownym rozważeniu wypełnienia ankiety dotyczącej indywidualnej sytuacji Klienta Detalicznego.
Komunikat o ponownym rozważeniu wypełnenia ankiety

Szanowni Klienci,

W trakcie zawierania umowy z Domem Maklerskim TMS Brokers S.A. istniała opcja nie wypełniania ankiety dotyczącej indywidualnej sytuacji Klienta Detalicznego. Jakkolwiek zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, wypełnienie ankiety nie jest obowiązkowe, sugerujemy ponowne rozważenie tego wyboru. Wypełnienie ankiety pozwoli nam na dokonanie oceny czy poziom Twojej wiedzy o inwestowaniu oraz doświadczenie inwestycyjne są odpowiednie do charakteru świadczonej usługi wykonywania zleceń na rynku OTC. W załączeniu do niniejszej wiadomości przekazujemy ankietę. Prosimy o jej wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie na adres: Dom Maklerski TMS Brokers S.A., ul. Złota 59 00-120 Warszawa.

Załącznik PDF do pobrania - Ankieta indywidualnej sytuacji Klienta Detalicznego