Komitet ds. Europejskich zajmie się 17 lipca nowelą ustawy o finansach publicznych

08-07-2013 14:42
08.07. Warszawa (PAP) - Komitet do Spraw Europejskich zajmie się na posiedzeniu 17 lipca tego roku nowelizacją ustawy o finansach publicznych, która zakłada m.in. wprowadzenie nowej, stabilizującej reguły wydatkowej oraz zniesienie sankcji za przekroczenie przez dług publiczny poziomu 50 proc. PKB - wynika z pisma sekretarza Komitetu.

Na początku czerwca MF opublikował i skierował do konsultacji założenia do projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nimi planowane jest wprowadzenie nowej stabilizującej reguły wydatkowej, która zaczęłaby obowiązywać od 2014 roku. Reguła ma dotyczyć całego sektora finansów publicznych, a limit wydatkowy ma rosnąć w średniookresowym tempie wzrostu PKB.

Nowela ustawy zakłada także, że po wprowadzeniu nowej reguły fiskalnej zniesione zostaną sankcje, gdy dług publiczny przekroczy poziom 50 proc. PKB. Nie będzie natomiast zmian zapisów ustawy odnoszących się do progów 55 i 60 proc. PKB.

Resort finansów chce, żeby rząd przyjął założenia projektu nowelizacji jeszcze w lipcu. (PAP)

bg/ jtt/