Komentarz miesięczny do wyników – Listopad 2018 r 25-02-2019 10:20

25-02-2019 10:20
Listopad na rynkach oznaczał kolejny miesiąc podwyższonej zmienności, przede wszystkim na rynkach akcji.
Komentarz miesięczny do wyników – Listopad 2018 r

Główne indeksy zakończyły miesiąc na plusach, lecz skala wzrostów jest symboliczna w porównaniu do październikowych spadków. Ponadto, całość ruchu wzrostowego została wygenerowana grą pod spotkanie Trump-Xi tj. w oderwaniu od fundamentalnych czynników stojących za słabym sentymentem globalnym, co każe wątpić w trwałość tego odbicia. Wybory do Kongresu przyniosły, per saldo, osłabienie wewnętrznej pozycji Donalda Trumpa, co może z kolei usztywnić stanowisko Chińczyków. Ci wydają się pogodzeni z przejściowym osłabieniem tempa wzrostu chińskiej gospodarki wskutek wojny handlowej i starają się łagodzić napięcia poprzez bodźce monetarne i, potencjalnie, fiskalne w 2019 r. Tym samym chiński rząd może nie być skłonny do jakichkolwiek ustępstw, gdyż w 3 roku prezydentury to Trump jest pod dużą presją w kontekście wyborów w 2020 r.

Na rynkach zakończył się również sezon wyników kwartalnych. Zgodnie z oczekiwaniami, na poziomie zagregowanych spółki w USA pokazały lepsze zarówno przychody, jak i zyski netto. W Europie z kolei skala zaskoczeń była znacznie niższa, lecz także per saldo wyniki były lepsze. Tymczasem po obu stronach oceanu zarządy spółek prześcigały się w negatywnych guidance`ach i masowo obniżały prognozy wynikowe na IV kwartał lub cały 2018 r., a częściowo też na I i II kwartał 2019 r. Po ostatnim sezonie wynikowym konsensus analityczny zakłada osłabienie momentum wynikowego przez całe I półrocze 2019 r. i stopniową odbudową od II połowy przyszłego roku. Kontrastuje to z postępującą słabością licznych wskaźników makroekonomicznych w głównych gospodarkach, które z kolei zwiastują silne spowolnienie lub płytką recesję w amerykańskiej gospodarce najwcześniej w 2020 r. Trudno oczekiwać, że potencjalnie w takim otoczeniu spółki zaczną poprawiać wyniki. W związku z tym, na rynku obserwujemy dużą liczbę spółek, które przez pryzmat wskaźników wyceny są bardzo atrakcyjną okazją inwestycyjną, wiele z nich w sektorze technologicznym. Problem w tym, że atrakcyjne wyceny utrzymują się od dłuższego czasu oraz wynikają z skokowego wzrostu zysków spółek na bazie reformy fiskalnej, a rynek nie jest skłonny do ich korekty w górę. W związku z tym, wydaje się, że prognozy wyników dla spółek na 2019 r. są nadal zbyt wysokie, co oznacza, że wskaźniki wyceny pokazują błędny obraz i de facto np. w kwietniu (po raporcie za IV kw.) może dojść do dalszych ujemnych rewizji prognoz wynikowych i dopiero wtedy dojdzie do „urealnienia” wycen. Podsumowując, mimo dostrzegania licznych okazji na rynku akcji wstrzymujemy się z zakupami akcji, chyba że dotyczą one spółek z sektorów, gdzie większe znaczenie mają trendy sekularne dla danego sektora.

W ślad za nerwowością na rynkach akcji podążały spadające rentowności długu rządowego w USA oraz Niemczech. W przypadku amerykańskich papierów proces zintensyfikował się po uznanych za gołębie wypowiedziach Powella. Stwierdził mianowicie, że...

Pełny komentarz dostępny jest w formie pliku PDF, który można pobrać poniżej.

  • Komentarz miesięczny do wyników – październik 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – wrzesień 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – sierpień 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – lipiec 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – czerwiec 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – maj 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – kwiecień 2018 r. Pobierz PDF
  • Komentarz miesięczny do wyników – marzec 2018 r. Pobierz PDF

 

Otwórz ZAPowiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.