Kolejne decyzje RPP zależne od napływających danych, w tym od marcowej projekcji

06-02-2013 16:00
06.02. Warszawa (PAP) - Kolejne decyzje RPP będą zależały od oceny napływających danych dotyczących koniunktury gospodarczej i presji inflacyjnej, w tym od wyników marcowej projekcji - wynika z komunikatu po lutowym posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej.

"Decyzje Rady w kolejnych miesiącach będą zależały od oceny napływających informacji dotyczących koniunktury gospodarczej i presji inflacyjnej, w tym od wyników marcowej projekcji makroekonomicznej NBP" - napisano w komunikacie.

W komunikacie po styczniowym posiedzeniu Rada poinformowała, że "jeśli napływające informacje będą potwierdzały trwałość osłabienia koniunktury gospodarczej, a ryzyko nasilenia się presji inflacyjnej będzie ograniczone, Rada nie wyklucza dalszego złagodzenia polityki pieniężnej".

W środę RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pb Jest to czwarty miesiąc z rzędu, kiedy Rada decyduje się na obniżenie stóp.

"W ocenie Rady, napływające dane potwierdzają wyraźne osłabienie koniunktury w Polsce, które prowadzi do ograniczenia presji płacowej i inflacyjnej. Równocześnie Rada ocenia,że dynamika PKB w najbliższych kwartałach pozostanie umiarkowana, przez co utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie" - napisano w komunikacie.

"Biorąc to pod uwagę, Rada postanowiła ponownie obniżyć stopy procentowe NBP. Obniżenie stóp procentowych oddziałuje w kierunku zwiększenia aktywności gospodarczej i ogranicza ryzyko trwałego spadku inflacji poniżej celu w średnim okresie" - dodano.(PAP)

fdu/ asa/