KE obniżyła prognozę wzrostu polskiego PKB w '13 do 1,1 proc. z 1,2 proc.

03-05-2013 11:02
03.05. Warszawa (PAP) - Komisja Europejska obniżyła prognozę polskiego wzrostu PKB w 2013 r. do 1,1 proc. i podtrzymała prognozę dynamiki PKB na 2014 r. na poziomie 2,2 proc. - wynika z wiosennej prognozy Komisji. W poprzedniej prognozie z lutego Komisja prognozowała, że PKB w 2013 r. wzrośnie o 1,2 proc.

"Prognozowane jest dalsze spowolnienie wzrostu PKB w I połowie 2013 r. do 0,7 proc., gdyż słabe perspektywy gospodarcze dla głównych rynków eksportowych przekładają się na niemrawą aktywność inwestycyjną, a znaczne pogorszenie nastrojów konsumentów i przedsiębiorców ogranicza popyt krajowy" - napisano w opublikowanej w piątek prognozie.

"Dopiero pod koniec roku spodziewane jest pewne odbicie w związku z poprawą sytuacji globalnej i niższym kosztem kredytu. W sumie, na cały 2013 r. prognozowany jest wzrost PKB o 1,1 proc. Popyt krajowy w 2013 r. pozostanie słaby, przy gorszych od oczekiwań inwestycjach i spożyciu, co w pewnym stopniu zostanie zrównoważone przez popyt zewnętrzny" - dodano.

"W 2014 r. aktywność gospodarcza stopniowo będzie przyspieszać, wraz z dalszą poprawą globalnych perspektyw. Na ten rok prognozowany jest wzrost PKB o 2,2 proc." - napisano.

Komisja prognozuje spadek inflacji HICP z 3,7 proc. w 2012 r. do 1,4 proc. w 2013 r.

"Spodziewany jest gwałtowny spadek inflacji do 1,4 proc., wynikający ze spadku cen surowców (w szczególności gazu) i słabego popytu krajowego. Na 2014 r. prognozowane jest nieznaczne przyspieszenie do 2,0 proc., odzwierciedlające efekty bazy i poprawiający się popyt krajowy" - napisano w prognozie.

Komisja Europejska przewiduje, że stopa bezrobocia BAEL wzrośnie z 10,1 proc. w 2012 r. do 10,9 proc. w 2013 r. i do 11,4 proc. w 2014 r.

KE przewiduje obniżanie się deficytu obrotów bieżących z 3,3 proc. PKB w 2012 r. do 2,5 proc. w 2013 r. i do 2,4 proc. PKB w 2014 r.(PAP)

fdu/