Kalendarium rynku NewConnect 8.10-13.12.2013

08-10-2013 06:00
Poniżej kalendarium rynku NewConnect w dniach 8.10-13.12.2013

* (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

WTOREK, 8 PAŹDZIERNIKA

Scanmed Multimedis - dzień pierwszego notowania 12.051.998 akcji serii D;

Planet Soft - NWZ spółki;

CZWARTEK, 9 PAŹDZIERNIKA

Marka - NWZ spółki;

PIĄTEK, 10 PAŹDZIERNIKA

* Art New Media - wprowadzenie do obrotu 3.000.000 akcji serii K i 1.091.486 akcji serii L;

WTOREK, 15 PAŹDZIERNIKA

Liberty Group - NWZ ws. zmian w statucie;

ŚRODA, 16 PAŹDZIERNIKA

Orion Investments - dzień wypłaty 0,5 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 17 PAŹDZIERNIKA

Inwestycje Alternatywne Profit - dzień wypłaty 0,02 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 21 PAŹDZIERNIKA

Precious Metals Investments - ZWZ spółki;

Selvita - NWZ ws. użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych;

ŚRODA, 23 PAŹDZIERNIKA

Aforti Holding - NWZ ws. podwyższenia kapitału w drodze oferty prywatnej;

Setanta Finance Group - NWZ ws. podwyższenia kapitału w drodze oferty prywatnej;

LS Tech-Homes - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

ProxyAd - NWZ;

Socializer - NWZ ws. zmian statutu;

CZWARTEK, 24 PAŹDZIERNIKA

Celtic Property Develompments - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

Komfort-Klima - NWZ ws. podwyższenia kapitału w drodze oferty publicznej;

Vedia - ZWZ spółki;

PIĄTEK, 25 PAŹDZIERNIKA

Terra - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

PONIEDZIAŁEK, 28 PAŹDZIERNIKA

Inpoint - NWZ spółki ws. zmian w statucie;

APN Promise - NWZ spółki ws. przyjęcia programu motywacyjnego;

Liberty Group - NWZ ws. zmian w statucie;

MPL Verbum - ZWZ spółki;

Widok Energi - NWZ ws. powołania członka rady nadzorczej;

11 bit studios - NWZ ws. powołanie przez Spółkę dwóch innych spółek kapitałowych;

WTOREK, 29 PAŹDZIERNIKA

Dent-a-Medical - NWZ ws. emisji akcji serii I oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie ixh do obrotu na NewConnect;

Stem Cells Spin - NWZ ws. emisji akcji serii E, F i G oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku OTC Markets lub NASDAQ;

Uboat-Line - NWZ ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji serii B;

ŚRODA, 30 PAŹDZIERNIKA

APN Promise - NWZ w sprawie zmiany statutu związanej z uprzywilejowanymi akcjami imiennymi;.

Fabryka Formy - NWZ ws. zmian w składzie Rady Nadzorczej;

CZWARTEK, 31 PAŹDZIERNIKA

Hotblok - NWZ ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy;

WTOREK, 5 LISTOPADA

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 44.172 zł, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

ŚRODA, 6 LISTOPADA

* Calesco - NWZ ws. dematerializacji i wprowadzenia na NC akcji serii B;

PIĄTEK, 15 LISTOPADA

WDB BU - dzień wypłaty II transzy dywidendy w kwocie 0,01 zł na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 18 LISTOPADA

Polfa SA - NWZ ws. emisji 4 mln akcji s. F;

ŚRODA, 20 LISTOPADA

Widok Energia - warunkowe wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect;

Apolonia Medical - warunkowe wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect;

Aton-HT - warunkowe wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect;

Rodan Systems- warunkowe wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect;

SYNKRET - warunkowe wykluczenie z obrotu na rynku NewConnect;

PIĄTEK, 13 GRUDNIA

Alumast - NWZ ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

(PAP)

pel/