Kalendarium rynku kapitałowego GPW 3.04 - 4.03.2014 03-04-2013 06:01

03-04-2013 06:01
Poniżej kalendarium rynku kapitałowego GPW w dniach 3.04 - 4.03.2014

* (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

ŚRODA, 3 KWIETNIA

Stalexport Autostrady - WZ spółki;

Bioton - NWZ ws. emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału;

Petrolinvest - NWZ ws. emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału;

Gant - ZWZ spółki;

Synthos - ZWZ spółki;

Fon - NWZ spółki ws. skupu akcji własnych;

CZWARTEK, 4 KWIETNIA

BRE Bank - wprowadzenie do obrotu giełdowego 640 akcji banku o wartości nominalnej 4 zł każda;

Cyfrowy Polsat - ostatni dzień przyjmowania zapisów w wezwaniu na 36,5 tys. akcji spółki ogłoszonym przez TiVi Foundation;

BNP Paribas Banku Polska- NWZ ws obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwySszeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O;

Bioton - NWZ ws. emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału;

Petrolinvest - NWZ ws. emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału;

PIĄTEK, 5 KWIETNIA

Żywiec - NWZ ws podziału zysku za 2012 rok;

Ferrum - NWZ ws zmian w RN;

MW Trade - ZWZ m.in. w sprawie wypłaty 0,53 zł dywidendy na akcję, proponowany dzień dywidendy 18 kwietnia, proponowany dzień wypłaty 7 maja;

Cash Flow - ZWZ;

PONIEDZIAŁEK, 8 KWIETNIA

AMT SA - NWZ;

ZUK Stąporków - WZ;

Ferrum - koniec zapisów w wezwaniu na 8.100.183 akcji spółki po 7,3 zł za papier ogłoszonym przez HW Pietrzak Holding;

Towarzystwo Finansowe SKOK - ZWZ

WTOREK, 9 KWIETNIA

BBI Zeneris - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej, zmianie statutu i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego;

ŚRODA, 10 KWIETNIA

Emperia Holding - NWZ ws. zmian w statucie i radzie nadzorczej;

Bakalland - NWZ ws. zmian w statucie spółki;

ABM Solid - NWZ ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 26 lipca 2012 roku i zmian w składzie i wynagrodzeniu rady nadzorczej;

CZWARTEK, 11 KWIETNIA

Codemedia - ciąg dalszy NWZ;

BRE Bank - ZWZ banku;

Bumech - NWZ ws. zmian w radzie nadozrczej;

Puławy - kontynuacja NWZ rozpoczętego 15 marca, ws. min. zmian w statucie;

TP SA - ZWZ spółki, zdecyduje m.in. o ustaleniu dywidendy w wysokości 0,5 zł na akcję, proponowany dzień dywidendy to 27 czerwca, a dzien wypłaty 11 lipca;

Millennium - ZWZ banku;

PIĄTEK, 12 KWIETNIA

Budopol Wrocław - ZWZ spółki;

PONIEDZIAŁEK, 15 KWIETNIA

Asseco South Eastern Europe - ZWZ spółki, zdecyduje m.in. o podziale zysku za 2012;

Redan - ZWZ ws. emisji obligacji zamiennych i warrantów subskrypcyjnych;

TVN - ZWZ spółki;

WTOREK, 16 KWIETNIA

Macrologic - dzień wypłaty 2,5 zł dywidendy na akcję;

Gant Development - NWZ ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji i gwarantów subskrypcyjnych;

ŚRODA, 17 KWIETNIA

Azoty Tarnów - ZWZ spółki;

Getin Holding - ZWZ w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy;

BZ WBK - ZWZ;

Ursus - ZWZ;

CZWARTEK, 18 KWIETNIA

Olympic Entertainment Group - ZWZ spółki;

Gant Development - NWZ ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji i gwarantów subskrypcyjnych;

Asseco BS - ZWZ w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy;

MW Trade - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,53 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 19 KWIETNIA

ING BSK - ZWZ spółki;

ZZM Ropczyce - ZWZ spółki;

PONIEDZIAŁEK, 22 KWIETNIA

Capital Partners - ZWZ spółki;

Neuca - ZWZ spółki;

Żywiec - proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy;

WTOREK 23 KWIETNIA

Remak - ZWZ spółki;

Telekomunikacja Polska - skonsolidowany raport za I kwartał 2013;

Hyperion - NWZ ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G zpozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji;

Robyg - ZWZ m.in. w sprawie przeznaczenia 17,22 mln zł nadywidendę;

Mostostal Warszawa - ZWZ spółki;

City Interactive - ZWZ spółki;

ŚRODA, 24 KWIETNIA

Asseco Poland - ZWZ spółki, zdecyduje m.in. o wypłaceniu 2,41 zł dywidendy na akcję;

Budimex - ZWZ spółki;

GTC - ZWZ spółki;

Industrial Milk Kompany - ZWZ spółki;

Kęty - ZWZ spółki;

Mostostal Płock - ZWZ spółki;

PGNiG - ZWZ spółki;

Radpol - ZWZ m.in. ws. wypłacenia 0,2 zł dywidendy na akcję;

Trans Polonia - ZWZ min. ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G zpozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji;

Inter Groclin Auto - NWZ m.in. ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, z pozbawieniemdotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcjis. F;

Enea - ZWZ m.in ws. wypłacenia 0,36 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 25 KWIETNIA

CAM Media - WZ w sprawie wypłaty 0,05 zł dywidendy na akcję;

Czerwona Torebka - NWZ spółki w sprawie oferty prywatnej akcji nowej emisji Serii F z pozbawieniem praw dla dotychczasowych akcjonariuszy;

Police - WZ w sprawie wypłaty 0,67 zł dywidendy na akcję;

Progres Investment - WZ spółki;

Drop - WZ ws wypłacenia 0,50 zł dywidendy na akcję za 2012 r. z kapitału zapasowego;

Talex - WZ zdecyduje o wypłacie 0,30 zł dywidendy na akcję

4fun Media - ZWZ spółki;

Elektrobudowa - WZ spółki;

Synthos - proponowany dzień wypłaty I transzy dywidendy w wysokości 0,5 zł;

PKN Orlen - skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2013 roku;

Interferie - ZWZ spółki;

Eurotel - ZWZ m.in. w sprawie wypłaty 1,6 zł dywidendy na akcję;

Action - NWZ ws. zmian w statucie;

Quercus TFI - ZWZ spółki m.in. ws. wypłacenia 0,18 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 26 KWIETNIA

Pelion - WZ w sprawie zmian w statucie spółki;

Energoinstal - ZWZ m.im. ws. wyłacenia 0,3 zł dywidendy na akcję;

Power Media - ZWZ m.in. ws. wypłacenia 0,04 zł dywidendy na akcję;

Atrem - ZWZ spółki;

PONIEDZIAŁEK, 29 KWIETNIA

* Variant - NWZ ws. sprzedaży części działalności spółki i skupu akcji własnych;

Wawel - ZWZ spółki;

WTOREK, 30 KWIETNIA

Ropczyce - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,35 zł dywidendy na akcję;

BRE Bank - publikacja raportu za I kw. 2013 r.;

CZWARTEK, 2 MAJA

BZ WBK - proponowany dzień ustalenia prawa do 7,60 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 6 MAJA

CAM Media - proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy;

WTOREK, 7 MAJA

Budimex - proponowany dzień dywidendy;

Lotos - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013r.;

MW Trade - proponowany dzień wypłaty 0,53 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 8 MAJA

TVN - proponowany dzień wypłaty 0,59 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 9 MAJA

Żywiec - proponowany dzień wypłaty dywidendy;

JSW - raport za I kw. 2013 r.;

Tauron - raport za I kw. 2013 r.;

Mispol - NWZ ws. powołania biegłych rewidentów do zbadania szczególnych spraw spółki;

PIĄTEK, 10 MAJA

AC - ZWZ ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C;

Pekao - skonsolidowany raport za I kwartał 2013 r.;

Energoinstal - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,3 zł dywidendy na akcje;

PONIEDZIAŁEK, 13 MAJA

Neuca - proponowany dzień dywidendy;

Asseco Poland - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

PKO BP - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

WTOREK, 14 MAJA

Drop - proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy;

GTC - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

PGNiG - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

TVN - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

Ropczyce - proponowany dzień wypłaty 0,35 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 15 MAJA

BRE Bank - proponowany dzień dywidendy;

Boryszew - skonsolidowany raport za I kwartał 2013;

KGHM - raport za I kw. 2013 r.;

Netia - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

PZU - raport za I kw. 2013 r.;

PGE - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

Synthos - skonsolidowany raport za I kwartał 2013;

CZWARTEK, 16 MAJA

Asseco Business Solutions - proponowany dzień dywidendy;

PIĄTEK, 17 MAJA

BZ WBK - proponowany dzień wypłaty 7,60 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 20 MAJA

CAM Media - proponowany dzień wypłaty 0,05 zł dywidendy na akcję;

Asseco Poland - proponowany dzień ustalenia prawa do 2,41 zł dywidendy na akcję;

Power Media - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,04 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 22 MAJA

Budimex - proponowany dzień wypłaty 4,39 zł dywidendy na akcję;

Netia - zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży w programie skupu akcji własnych;

Eurotel - proponowany dzień ustalenia prawa do 1,6 zł dywidnedy na akcję;

PIĄTEK, 24 MAJA

Wawel - dzień ustalenia prawa do dywidendy;

WTOREK, 28 MAJA

Drop - proponowany dzień wypłaty 0,5 zł dywidendy na akcję;

Neuca - proponowany dzień wypłaty 3,2 zł dywidendy na akcję;

Energoinstal - proponowany dzień wypłaty 0,3 zł dywidendy na akcje;

ŚRODA, 29 MAJA

BRE Bank - proponowany dzień wypłaty 10 zł dywidendy na akcję:

Netia - przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji

CZWARTEK, 30 MAJA

Kernel - sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał kończący się 31 marca 2013 r;

PONIEDZIAŁEK, 3 CZERWCA

Asseco Business Solutions - proponowany dzień wypłaty 0,79 zł na akcję;

Power Media - proponowany dzień wypłaty 0,04 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 4 CZERWCA

Asseco Poland - proponowany dzień wypłaty 2,41 zł dywidendy na akcję;

Eurotel - proponowany dzień wypłaty 1,6 zł dywidnedy na akcję;

ŚRODA, 12 CZERWCA

Wawel - dzień wypłaty 14 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 14 CZERWCA

Global Cosmed - początek składania deklaracji nabycia;

Quercus TFI - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,18 zł dywidend na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 17 CZERWCA

Global Cosmed - koniec składania deklaracji nabycia;

WTOREK, 18 CZERWCA

Global Cosmed - publikacja ostatecznej ceny emisyjnej oraz liczby akcji oferowanych;

ŚRODA, 19 CZERWCA

Global Cosmed - początek przyjmowania podstawowych zapisów na akcje;

PIĄTEK, 21 CZERWCA

Global Cosmed - koniec przyjmowania podstawowych zapisów na akcje, zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku nieprzeprowadzania zapisów dodatkowych;

Bank Pekao SA - proponowany dzień ustalenie prawa do 8,39 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 24 CZERWCA

Global Cosmed - podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie akcji, na którą będzie można składać zapisy w ramach zapisów dodatkowych;

WTOREK, 25 CZERWCA

Global Cosmed - początek przyjmowania dodatkowych zapisów na akcje;

ŚRODA, 26 CZERWCA

Global Cosmed - koniec przyjmowania dodatkowych zapisów na akcje, zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych;

CZWARTEK, 27 CZERWCA

TP SA - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,5 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 28 CZERWCA

Quercus TFI - proponowany wypłaty 0,18 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 3 LIPCA

Mostostal Płock - proponowany dzień ustalenia prawa do 1,18 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 5 LIPCA

Bank Handlowy - proponowany termin ustalenia prawa do dywidendy;

CZWARTEK, 11 LIPCA

Synthos - proponowany dzień wypłaty II transzy dywidendy w wysokości 0,26 zł na akcję;

TP SA - proponowany dzień wypłaty 0,5 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 18 LIPCA

Benefit Systems - proponowany dzień dywidendy 7,50 zł na akcję;

WTOREK, 23 LIPCA

Mostostal Płock - proponowany dzień wypłaty 1,18 zł dywidendy na akcję;

Radpol - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,2 zł dywidendy na akcję;

Enea - proponowany dzien ustalenia prawa do 0,36 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 24 LIPCA

Telekomunikacja Polska - skonsolidowany raport półroczny za 2013 rok;

CZWARTEK, 25 LIPCA

PKN Orlen - skonsolidowany raport półroczny za 2013 rok;

ŚRODA, 31 LIPCA

JSW - proponowany dzień dywidendy;

PIĄTEK, 2 SIERPNIA

BRE Bank - publikacja raportu półrocznego za 2013 r.;

PONIEDZIAŁEK, 5 SIERPNIA

PKO BP - publikacja raportu półrocznego za 2013 r.;

WTOREK, 6 SIERPNIA

Pekao - skonsolidowany raport półroczny za 2013 r.;

CZWARTEK, 8 SIERPNIA

Bank Pekao SA - proponowany dzień wypłaty 8,39 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 9 SIERPNIA

JSW - raport za I półrocze 2013 r.

TVN - skonsolidowany raport półroczny za 2013 rok;

PONIEDZIAŁEK, 12 SIERPNIA

Enea - proponowany dzien wypłaty 0,36 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 13 SIERPNIA

Lotos - skonsolidowany raport półroczny za 2013r.;

ŚRODA, 14 SIERPNIA

PGNiG - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

KGMH - raport za II kwartał 2013 r.;

WTOREK, 20 SIERPNIA

JSW - proponowany dzień wypłaty 2,52 zł dywidendy na akcję;

GTC - raport za I półrocze 2013 r.;

CZWARTEK, 22 SIERPNIA

Tauron - raport za I półrocze 2013 r.;

PONIEDZIAŁEK, 26 SIERPNIA

Asseco Poland - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

ŚRODA, 28 SIERPNIA

PZU - raport półroczny za 2013 r.;

PGE - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

BRE Bank - raport za I półrocze 2013 r.;

PIĄTEK, 30 SIERPNIA

Bank Handlowy - proponowany termin wypłaty 5,79 zł dywidendy na akcję;

Synthos - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

Boryszew - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

PONIEDZIAŁEK, 2 WRZEŚNIA

Radpol - proponowany dzień wypłaty 0,2 zł dywidendy na akcję;

Radpol - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,2 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 5 WRZEŚNIA

PGE - proponowany dzień dywidendy (0,86 zł na akcję);

ŚRODA, 25 WRZEŚNIA

Benefit Systems - proponowany dzień wypłaty dywidensy 7,50 zł na akcję;

CZWARTEK, 26 WRZEŚNIA

PGE - proponowany dzień wypłaty dywidendy (0,86 zł na akcję);

WTOREK, 22 PAŹDZIERNIKA

Telekomunikacja Polska - skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2013 roku;

PIĄTEK, 25 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2013 roku;

WTOREK, 29 PAŹDZIERNIKA

Lotos - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013r.;

CZWARTEK, 31 PAŹDZIERNIKA

Kernel - roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy kończący się 30 czerwca 2013 r;

BRE Bank - publikacja raportu za III kw. 2013 r.;

CZWARTEK, 7 LISTOPADA

JSW - raport za III kw. 2013 r.;

PIĄTEK, 8 LISTOPADA

Pekao - skonsolidowany raport za III kwartał 2013 r.;

PGNiG - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

ŚRODA, 13 LISTOPADA

Asseco Poland - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

GTC - raport za III kw. 2013 r.;

PKO BP - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

CZWARTEK, 14 LISTOPADA

Boryszew - skonsolidowany raport za III kwartał 2013;

Tauron - raport za III kw. 2013 r.;

PZU - raport za III kw. 2013 r.;

PGE - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

TVN - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

KGHM - raport za III kw. 2013 r.;

PIĄTEK, 15 LISTOPADA

Synthos - skonsolidowany raport za III kwartał 2013;

PONIEDZIAŁEK, 9 GRUDNIA

TVN - proponowany dzień wypłaty 0,72 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 3 MARCA

PKO BP - skonsolidowany raport roczny za 2013 r.;

WTOREK, 4 MARCA

BRE Bank - publikacja raportu rocznego za 2013 r.;

(PAP)

morb/