Kalendarium rynku kapitałowego GPW 26.04 - 4.03.2014

26-04-2013 06:00
Poniżej kalendarium rynku kapitałowego GPW w dniach 26.04 - 4.03.2014

* (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PIĄTEK, 26 KWIETNIA

Pelion - WZ w sprawie zmian w statucie spółki;

Energoinstal - ZWZ m.im. ws. wyłacenia 0,3 zł dywidendy na akcję;

Power Media - ZWZ m.in. ws. wypłacenia 0,04 zł dywidendy na akcję;

Atrem - ZWZ spółki;

PONIEDZIAŁEK, 29 KWIETNIA

Asseco Central Europe - dzień wypłaty 0,47 euro dywidendy na akcję;

* Ursus - dzień ostatniego notowania 4.000.000 PDA serii N;

Variant - NWZ ws. sprzedaży części działalności spółki i skupu akcji własnych;

Wawel - ZWZ spółki;

NTT System - ZWZ spółki;

WTOREK, 30 KWIETNIA

Robyg - dzień ustalenia prawa do dywidendy;

Getin Holding - dzień ustalenia prawa do dywidendy;

* Police - dzień ustalenia prawa do 0,67 zł dywidendy na akcję;

Ropczyce - dzień ustalenia prawa do 0,35 zł dywidendy na akcję;

* Petrolinvest - wprowadzenie do obrotu 1.608.006 akcji serii F i 11.642.873 akcji serii G;

* Ursus - wprowadzenie do obrotu 4.000.000 akcji serii N;

Gant - NWZ;

Milkpol - NWZ w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej;

BRE Bank - publikacja raportu za I kw. 2013 r.;

CZWARTEK, 2 MAJA

BZ WBK - dzień ustalenia prawa do 7,60 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 3 MAJA

Olympic Entertainment Group - dzień ustalenia prawa do 0,1 euro dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 6 MAJA

Mediatel - NWZ w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;

CAM Media - proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy;

Reinhold Polska AB - kontynuacja NWZ rozpoczętego 5 kwietnia;

WTOREK, 7 MAJA

Budimex - dzień dywidendy;

Lotos - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013r.;

MW Trade - dzień wypłaty 0,53 zł dywidendy na akcję;

Bakalland - NWZ spółki;

Miraculum - ZWZ;

CD Projekt - ZWZ;

ŚRODA, 8 MAJA

TVN - dzień wypłaty I raty dywidendy w kwocie 0,29 zł na jedną akcję;

TF SKOK - dzień wypłaty 0,02 zł dywidendy na akcję;

Armatura Kraków - ZWZ spółki;

Harper Hygienics - ZWZ spółki;

Voxel - ZWZ spółki;

Mostostal Płock - dzień ustalenia prawa do dywidendy;

CZWARTEK, 9 MAJA

Żywiec - dzień wypłaty dywidendy;

JSW - raport za I kw. 2013 r.;

Tauron - raport za I kw. 2013 r.;

Awbud - ZWZ spółki;

Elektrociepłownia Będzin - NWZ ws. uzupełnienia składu rady nadzorczej;

Mispol - NWZ ws. powołania biegłych rewidentów do zbadania szczególnych spraw spółki;

FAM - ZWZ spółki;

Redan - NWZ ws. emisji obligacji zamiennych na akcje serii S z wyłączeniem prawa poboru;

Wadex - ZWZ ws. wypłaty o,44 zł dywidendy na akcję;

ZPC Otmuchów - ZWZ spółki;

PIĄTEK, 10 MAJA

* 4fun Media - dzień ustalenia prawa do 2,5 zł dywidendy na akcję;

AC - ZWZ ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C;

Decora - ZWZ ws. wypłaty 0,42 zł dywidendy na akcję;

Marvipol - ZWZ spółki;

Permedia - ZWZ spółki;

Pekao - skonsolidowany raport za I kwartał 2013 r.;

Energoinstal - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,3 zł dywidendy na akcje;

PONIEDZIAŁEK, 13 MAJA

ZM Henryk Kania - ZWZ spółki;

Bipromet - ZWZ spółki;

Zamet Industry - ZWZ spółki;

Neuca - dzień ustalenia prawa do 3,2 zł dywidendy na akcję;

Asseco Poland - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

PKO BP - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

WTOREK, 14 MAJA

Drop - proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy;

GTC - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

PGNiG - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

Ropczyce - dzień wypłaty 0,35 zł dywidendy na akcję;

Black Lion NFI - ZWZ spółki;

ŚRODA, 15 MAJA

Work Service - WZ spółki;

TIM - WZ spółki;

BRE Bank - proponowany dzień dywidendy;

* Interferie - dzień ustalenia prawa do 0,1 zł dywidendy na akcję;

Olympic Entertainment Group - wypłata 0,1 euro dywidendy na akcję;

* Police - wypłata 0,67 zł dywidendy na akcję;

Boryszew - skonsolidowany raport za I kwartał 2013;

KGHM - raport za I kw. 2013 r.;

Netia - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

PZU - raport za I kw. 2013 r.;

PGE - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

Synthos - skonsolidowany raport za I kwartał 2013;

CZWARTEK, 16 MAJA

Robyg - wypłata 0,08 zł dywidendy na akcję;

Tauron - WZ zdecyduje o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję z zysku za '12

Asseco Business Solutions - dzień prawa do 0,79 zł dywidendy na akcję;

Izostal - ZWZ spółki;

ZPUE - ZWZ spółki;

Odlewnie Polskie - ZWZ spółki;

PIĄTEK, 17 MAJA

BZ WBK - dzień wypłaty 7,60 zł dywidendy na akcję;

SOBOTA, 18 MAJA

Instal Kraków - ZWZ spółki;

PONIEDZIAŁEK, 20 MAJA

Inter Groclin Auto - WZ spółki;

Pekaes - WZ spółki;

CAM Media - proponowany dzień wypłaty 0,05 zł dywidendy na akcję;

Asseco Poland - dzień ustalenia prawa do 2,41 zł dywidendy na akcję;

Power Media - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,04 zł dywidendy na akcję;

* Talex - dzień ustalenia prawa do 0,3 zł dywidendy na akcję;

Mostostal-Export - NWZ ws. upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia tekstu statutu;

WTOREK, 21 MAJA

Getin Holding - wypłata 0,10 zł dywidendy na akcję;

Indykpol - ZWZ spółki;

* Inter Groclin Auto - NWZ ws. zniesienia uprzywilejowania akcji serii A oraz zmiany statutu;

Pragma Faktoring - ZWZ spółki;

* TF SKOK - NWZ ws. powołania członka rady nadzorczej;

ŚRODA, 22 MAJA

PGNiG - wznowienie obrad ZWZ spółki;

Budimex - dzień wypłaty 4,39 zł dywidendy na akcję;

Netia - zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży w programie skupu akcji własnych;

* Eurotel - dzień ustalenia prawa do 1,6 zł dywidnedy na akcję;

* Centrum Nowoczesnych Technologii - ZWZ spółki;

Es-system - ZWZ spółki;

Dom Development - ZWZ spółki;

INVESTCon - ZWZ spółki;

* Pozbud T&R - NWZ ws. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji;

Sonel - ZWZ spółki zdecyduje o wypłacie 0,44 zł dywidendy na akcję;

* Vantage Development - ZWZ spółki;

CZWARTEK, 23 MAJA

* Elektrotim - ZWZ ws. wypłaty 0,6 zł dywidendy na akcję;

Enel-Med - ZWZ spółki;

Plast-Box - ZWZ zdecyduje o podziale zysku za 2012;

Mostostal Płock - termin wypłaty 1,18 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 24 MAJA

Wawel - dzień ustalenia prawa do dywidendy;

Azoty Tarnów - dzień wypłaty 1,5 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 27 MAJA

* JHM Development - ZWZ spółki;

WTOREK, 28 MAJA

* 4fun Media - dzień wypłaty 2,5 zł dywidendy na akcję;

Drop - proponowany dzień wypłaty 0,5 zł dywidendy na akcję;

Neuca - dzień wypłaty 3,2 zł dywidendy na akcję;

Energoinstal - proponowany dzień wypłaty 0,3 zł dywidendy na akcje;

Fortuna Entertainment - ZWZ spółki;

ŚRODA, 29 MAJA

BRE Bank - proponowany dzień wypłaty 10 zł dywidendy na akcję:

Netia - przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji

CZWARTEK, 30 MAJA

Kernel - sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał kończący się 31 marca 2013 r;

PONIEDZIAŁEK, 3 CZERWCA

Asseco Business Solutions - dzień wypłaty 0,79 zł na akcję;

Power Media - proponowany dzień wypłaty 0,04 zł dywidendy na akcję;

Tauron - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,15 zł dywidendy na akcję;

Śnieżka - ZWZ spółki zdecyduje o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 4 CZERWCA

Asseco Poland - dzień wypłaty 2,41 zł dywidendy na akcję;

* Eurotel - dzień wypłaty 1,6 zł dywidnedy na akcję;

* Talex - dzień wypłaty 0,3 zł dywidendy na akcję;

Ferro - ZWZ spółki zdecyduje o wypłacie 0,24 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 6 CZERWCA

* Interferie - dzień wypłaty 0,1 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 11 CZERWCA

Eurocash - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,90 zł dywidendy na akcję;

Fortuna Entertainment - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,67 euro dywidendy na akcję;

ŚRODA, 12 CZERWCA

Wawel - dzień wypłaty 14 zł dywidendy na akcję;

Dom Development - proponowany dzień ustalenia prawa do 3,68 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 14 CZERWCA

Global Cosmed - początek składania deklaracji nabycia;

* Quercus TFI - dzień ustalenia prawa do 0,18 zł dywidend na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 17 CZERWCA

Global Cosmed - koniec składania deklaracji nabycia;

WTOREK, 18 CZERWCA

Global Cosmed - publikacja ostatecznej ceny emisyjnej oraz liczby akcji oferowanych;

Tauron - proponowany dzień wypłaty 0,15 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 19 CZERWCA

Global Cosmed - początek przyjmowania podstawowych zapisów na akcje;

PIĄTEK, 21 CZERWCA

Global Cosmed - koniec przyjmowania podstawowych zapisów na akcje, zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku nieprzeprowadzania zapisów dodatkowych;

Bank Pekao SA - proponowany dzień ustalenie prawa do 8,39 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 24 CZERWCA

Global Cosmed - podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie akcji, na którą będzie można składać zapisy w ramach zapisów dodatkowych;

WTOREK, 25 CZERWCA

Global Cosmed - początek przyjmowania dodatkowych zapisów na akcje;

ŚRODA, 26 CZERWCA

Fortuna Entertainment - proponowany dzień wypłaty 0,67 euro dywidendy na akcję (w zależności od uzyskania zewnętrznego finasowania wypłaty, dniem wypłaty może być 30 lipca);

Global Cosmed - koniec przyjmowania dodatkowych zapisów na akcje, zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych;

Dom Development - proponowany dzień wypłaty 3,68 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 27 CZERWCA

TP SA - dzień ustalenia prawa do 0,5 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 28 CZERWCA

* Quercus TFI - dzień wypłaty 0,18 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 2 LIPCA

Eurocash - proponowany dzień wypłaty 0,90 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 3 LIPCA

Instal Kraków - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,2 zł dywidendy na akcję;

Mostostal Płock - proponowany dzień ustalenia prawa do 1,18 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 5 LIPCA

Bank Handlowy - proponowany termin ustalenia prawa do dywidendy;

CZWARTEK, 11 LIPCA

TP SA - dzień wypłaty 0,5 zł dywidendy na akcję;

Synthos - dzień wypłaty II transzy dywidendy w wysokości 0,26 zł na akcję;

PIĄTEK, 12 LIPIEC

Asseco SEE - dzień dywidendy 0,81 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 17 LIPCA

* Grupa Kęty - dzień ustalenia prawa do dywidendy;

CZWARTEK, 18 LIPCA

Benefit Systems - proponowany dzień dywidendy 7,50 zł na akcję;

WTOREK, 23 LIPCA

Mostostal Płock - proponowany dzień wypłaty 1,18 zł dywidendy na akcję;

* Radpol - dzień ustalenia prawa do 0,2 zł dywidendy na akcję;

Enea - proponowany dzien ustalenia prawa do 0,36 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 24 LIPCA

Telekomunikacja Polska - skonsolidowany raport półroczny za 2013 rok;

CZWARTEK, 25 LIPCA

* Elektrobudowa - dzień ustalenia prawa do 2 zł dywidendy na akcję;

PKN Orlen - skonsolidowany raport półroczny za 2013 rok;

WTOREK, 30 LIPCA

Fortuna Entertainment - proponowany dzień wypłaty 0,67 euro dywidendy na akcję (w zależności od uzyskania zewnętrznego finasowania wypłaty, dniem wypłaty może być 26 czerwca);

ŚRODA, 31 LIPCA

Novita - proponowany dzień ustalenia prawa do 1,83 zł dywidendy na akcję;

JSW - proponowany dzień dywidendy;

PIĄTEK, 2 SIERPNIA

BRE Bank - publikacja raportu półrocznego za 2013 r.;

ZUK Stąporków - dzień ustalenia prawa do 0,35 zł dywidendy na akcje;

PONIEDZIAŁEK, 5 SIERPNIA

PKO BP - publikacja raportu półrocznego za 2013 r.;

WTOREK, 6 SIERPNIA

* Grupa Kęty - dzień wypłaty dywidendy;

Instal Kraków - proponowany dzień wypłaty 0,2 zł dywidendy na akcję;

Pekao - skonsolidowany raport półroczny za 2013 r.;

CZWARTEK, 8 SIERPNIA

Bank Pekao SA - proponowany dzień wypłaty 8,39 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 9 SIERPNIA

* Elektrobudowa - dzień wypłaty 2 zł dywidendy na akcję;

JSW - raport za I półrocze 2013 r.

TVN - skonsolidowany raport półroczny za 2013 rok;

PONIEDZIAŁEK, 12 SIERPNIA

Enea - proponowany dzien wypłaty 0,36 zł dywidendy na akcję;

WTOREK, 13 SIERPNIA

Lotos - skonsolidowany raport półroczny za 2013r.;

ŚRODA, 14 SIERPNIA

PGNiG - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

KGMH - raport za II kwartał 2013 r.;

Novita - proponowany dzień wypłaty 1,83 zł dywidendy na akcję (lub dzień wypłaty I raty dywidendy w przypadku uchwalenia dywidendy wyższej niż 1,83 zł na akcję);

WTOREK, 20 SIERPNIA

JSW - proponowany dzień wypłaty 2,52 zł dywidendy na akcję;

GTC - raport za I półrocze 2013 r.;

CZWARTEK, 22 SIERPNIA

Tauron - raport za I półrocze 2013 r.;

PIĄTEK, 23 SIERPNIA

* PZU - proponowany dzień ustalenia prawa do 29,7 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 26 SIERPNIA

Asseco Poland - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

ŚRODA, 28 SIERPNIA

PZU - raport półroczny za 2013 r.;

PGE - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

BRE Bank - raport za I półrocze 2013 r.;

PIĄTEK, 30 SIERPNIA

Bank Handlowy - proponowany termin wypłaty 5,79 zł dywidendy na akcję;

Synthos - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

Boryszew - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

PONIEDZIAŁEK, 2 WRZEŚNIA

* Radpol - dzień wypłaty 0,2 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 4 WRZEŚNIA

ZUK Stąporków - dzień wypłaty 0,35 zł dywidendy na akcje;

CZWARTEK, 5 WRZEŚNIA

PGE - proponowany dzień dywidendy (0,86 zł na akcję);

WTOREK, 10 WRZEŚNIA

* Stalprofil - proponowany dzień ustalenia prawa do 0,14 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 12 WRZEŚNIA

* PZU - proponowany dzień wypłaty 29,7 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 19 WRZEŚNIA

PKO BP - proponowany dzień ustalenia prawa do 1,8 dywidendy na akcję;

ŚRODA, 25 WRZEŚNIA

Benefit Systems - proponowany dzień wypłaty dywidensy 7,50 zł na akcję;

CZWARTEK, 26 WRZEŚNIA

PGE - proponowany dzień wypłaty dywidendy (0,86 zł na akcję);

WTOREK, 1 PAŹDZIERNIKA

* Stalprofil - proponowany dzień wypłaty 0,14 zł dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 4 PAŹDZIERNIKA

PKO BP - proponowany dzień wypłaty 1,8 dywidendy na akcję;

WTOREK, 22 PAŹDZIERNIKA

Telekomunikacja Polska - skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2013 roku;

PIĄTEK, 25 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2013 roku;

WTOREK, 29 PAŹDZIERNIKA

Lotos - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013r.;

CZWARTEK, 31 PAŹDZIERNIKA

Kernel - roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy kończący się 30 czerwca 2013 r;

BRE Bank - publikacja raportu za III kw. 2013 r.;

WTOREK, 5 LISTOPADA

TVN - dzień wypłaty II raty dywidendy w kwocie 0,35 zł na jedną akcję;

CZWARTEK, 7 LISTOPADA

JSW - raport za III kw. 2013 r.;

PIĄTEK, 8 LISTOPADA

Pekao - skonsolidowany raport za III kwartał 2013 r.;

PGNiG - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

ŚRODA, 13 LISTOPADA

Asseco Poland - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

GTC - raport za III kw. 2013 r.;

PKO BP - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

CZWARTEK, 14 LISTOPADA

Boryszew - skonsolidowany raport za III kwartał 2013;

Tauron - raport za III kw. 2013 r.;

PZU - raport za III kw. 2013 r.;

PGE - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

TVN - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

KGHM - raport za III kw. 2013 r.;

PIĄTEK, 15 LISTOPADA

Synthos - skonsolidowany raport za III kwartał 2013;

PONIEDZIAŁEK, 9 GRUDNIA

TVN - proponowany dzień wypłaty 0,72 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 18 GRUDNIA

Novita - proponowany dzień wypłaty II raty dywidendy w przypadku uchwalenia jej na poziomie wyższym niż 1,83 zł;

WTOREK, 31 GRUDNIA

Asseco SEE - dzień wypłaty 0,81 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 3 MARCA

PKO BP - skonsolidowany raport roczny za 2013 r.;

WTOREK, 4 MARCA

BRE Bank - publikacja raportu rocznego za 2013 r.;

(PAP)

jow/