JCR podniósł rating dla Polski do A/A+ z A-/A (opis)

01-03-2013 09:29
01.03. Warszawa (PAP/Bloomberg) - Japońska Agencja Ratingowa podniosła rating Polski w walucie obcej do "A" z "A-" i walucie krajowej do "A+" z "A". Perspektywa pozostaje stabilna - podała agencja Bloomberg.

Jak napisała agencja podwyższenie ratingu wynika z poprawy sytuacji deficytu fiskalnego dzięki efektywnej konsolidacji podjętej przez rząd angażujący się w ograniczanie długu.

Dodatkowo rating wspierają stabilne perspektywy gospodarcze wynikające z prowadzania właściwej polityki monetarnej i gospodarczej oraz z poszerzania zdolności produkcyjnych, za którym stoi wzrost inwestycji wzmacniany zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi oraz środkami unijnymi.

Z drugiej strony jednak istnieje pewne ryzyko dla ratingu spowodowane relatywnie wysokim długiem zagranicznym sugerującym podatność na nowe szoki. Niemniej jednak perspektywa jest stabilna.

"Perspektywa pozostaje stabilna. Polska gospodarka i fiskalne fundamenty są wzmacniane ponieważ obecna koalicja rządząca cieszy się politycznym wsparciem podejmując niezbędne kroki, takie jak; konsolidacja fiskalna, poprawa otoczenia biznesowego oraz wpieranie procesu prywatyzacji" - podaje agencja w komentarzu.

"Gospodarka może pozostać słaba przez jakiś czas, ale prawdopodobnie wzrośnie w granicach 1-2 proc. PKB w 2013 roku i 2014 roku wraz z rosnącym eksportem wynikającym z poprawy europejskiej gospodarki, a popyt krajowy wzrośnie w wyniku gospodarczych bodźców i obniżek stóp procentowych" - napisali w raporcie analitycy JCR. (PAP)

kba/ jtt/