Japońska agencja R&I potwierdziła rating A-/A oraz perspektywę stabilną dla Polski

15-05-2013 08:43
15.05. Warszawa (PAP/Bloomberg) - Japońska agencja R&I potwierdziła rating dla waluty obcej na poziomie "A-" i dla krajowej waluty na poziomie "A" oraz perspektywę ratingu Polski na poziomie stabilnym - napisała agencja Bloomberg.

Japońska agencja R&I potwierdziła rating A-/A oraz perspektywę stabilną dla Polski

15.05. Warszawa (PAP/Bloomberg) - Japońska agencja R&I potwierdziła rating dla waluty obcej na poziomie "A-" i dla krajowej waluty na poziomie "A" oraz perspektywę ratingu Polski na poziomie stabilnym - napisała agencja Bloomberg.

"Polska jest jednym z największych krajów w Europie Środkowo-Wschodniej biorąc pod uwagę wielkość gospodarki oraz ludność. Wspierana szeroką bazą przemysłową oraz krajowym popytem Polska cieszy się stabilnością ekonomiczną(...) Polska utrzymuje wysokie tempo wzrostu w porównaniu z innymi krajami UE" - napisali w komentarzu analitycy agencji.

Dodatkowo, zdaniem agencji, polski system finansowy jest relatywnie stabilny i istnieje małe ryzyko wstrząsów. Deficyt fiskalny wykazuje tendencję spadkową od czasu osiągnięcia w 2010 roku najwyższego poziomu. Dodatkowo wzrost długu jest ograniczony. Analitycy agencji nie spodziewają się, żeby poziom długu przekroczył znacząco 60 proc. PKB, ponieważ istnieje ostrożnościowe podejście do określonych pułapów długu.

Analitycy agencji R&I oceniają także, że polska gospodarka będzie sukcesywnie wzrastać wraz z poprawą sytuacji ekonomicznej w Europie. Dodatkowo oczekują, że popyt krajowy wspierać będą posunięcia rządu dotyczące ułatwienia kredytowania działalności małych i średnich przedsiębiorców.

Ponadto agencja nie spodziewa się wzrostu ryzyka w finansach w przyszłości, ponieważ Polska postrzegana jest przez inwestorów jako bezpieczny rynek.(PAP)

kba/ ana/