Jak patrzeć w przyszłość, czyli co nam mówią wskaźniki wyprzedzające – cz. 9 cyklu komentarzy edukacyjnych Forex-University

27-11-2013 13:11
Rynek walutowy reaguje najmocniej i najszybciej na dane z realnej gospodarki. Indeksy giełdowe też nie przechodzą obok nich obojętnie. Sytuację ekonomiczną opisują nam dziesiątki „figur ekonomicznych”, raportów czy indeksów. Aby nie zgubić się w całym tym oceanie danych ekonomicznym dane z kalendarza makro należy filtrować i zwracać uwagę na te najważniejsze, które mogą „ruszyć rynkiem” oraz wyznaczyć drogę cenom w przyszłości.
Jak patrzeć w przyszłość, czyli co nam mówią wskaźniki wyprzedzające – cz. 9 cyklu komentarzy edukacyjnych Forex-University

Główną niedoskonałością wskaźników makro jest ich odniesienie do danych historycznych (jak dynamika PKB). Wartości te opisują to, co się już wydarzyło, a rynek zdążył je zawrzeć w cenach niemal w całości. Istnieje jednak możliwość prognozowania przyszłości na podstawie tego typu informacji. Dlatego też rośnie znaczenie tzw. wskaźników wyprzedzających. Mają one ułatwić przewidywanie stanu koniunktury gospodarczej danego kraju lub regionu w nieodległej przyszłości (od 3 do 6 miesięcy). Doświadczeni inwestorzy wykorzystują te dane do prognozowania przyszłej wielkości produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej, czy PKB.

Do koszyka tego rodzaju danych zaliczyć należy indeks ISM z amerykańskiej gospodarki. Oddzielny powstaje dla sektora usług oraz przemysłu. Tworzony jest przez Institute for Supply Management (Instytut Zarządzania Podażą). Przedstawia on zmiany aktywności tego segmentu gospodarki USA. Indeks powstaje na podstawie ankiet. Na pytania odnoszące się do ostatniej zmiany sytuacji w przedsiębiorstwie odpowiadają menadżerowie logistyki z 300 przedsiębiorstw produkcyjnych bądź usługowych. Indeks ISM, co ważne, jest średnią ważoną subindeksów zbudowanych w oparciu o odpowiedzi na pytania o m.in. nowe zamówienia, produkcję czy zatrudnienie. Dlatego też jest tak istotny. Odczyt powyżej 50 pkt interpretuje się jako wzrost aktywności sektora, poniżej tej wartości oznacza pogorszenie sytuacji. Dla amerykańskiej gospodarki ważniejszy jest odczyt ISM dla usług. Wynika to ze struktury PKB w USA, który tworzony jest głównie przez usługi (w ponad 75 proc.).

Innym wskaźnikiem zaliczanym do grupy „wyprzedzających”, który pilnie śledzi rynek, jest indeks zaufania konsumentów publikowany przez organizację Conference Board. To podsumowanie raportu sporządzanego na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych tym razem na próbie 5000 gospodarstw domowych. Ankiety zawierają pytania dotyczące oceny bieżącej i oczekiwanej sytuacji ekonomicznej. W tym przypadku nie mamy poziomu granicznego - im wyższy odczyt indeksu, tym odpowiedzi uzyskane w badaniu są bardziej optymistyczne. Wartość indeksu publikowana jest w ostatni wtorek miesiąca.

O najważniejszych wskaźnikach z USA pisze Łukasz Zembik, ekspert Forex-University.