Inwestycje przedsiębiorstw po dwóch kw. wzrosły o 0,2 proc. rdr i wyniosły 41 mld zł - GUS.

22-08-2013 14:14
22.08. Warszawa (PAP) - Inwestycje przedsiębiorstw po dwóch kwartałach 2013 roku wzrosły o 0,2 proc. rdr i wyniosły 41,0 mld zł - podał GUS w komunikacie.

W I półroczu 2012 roku odnotowano wzrost inwestycji o 7,6 proc. W I kwartale 2013 r. odnotowano spadek inwestycji o 1,6 proc.

W I półroczu 2013 r. nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 0,6 proc., natomiast na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki transportu pozostały na poziomie ubiegłego roku. W I półroczu 2013 r. udział zakupów w nakładach ogółem wyniósł 61,1 proc. wobec 61,3 proc. przed rokiem.

Z danych GUS wynika, że największy wzrost nakładów wystąpił w obsłudze rynku nieruchomości o 27,3 proc. wobec spadku przed rokiem o 18,3 proc., transporcie i gospodarce magazynowej o 4,8 proc. wobec wzrostu o 27,5 proc., przetwórstwie przemysłowym o 4,0 proc. wobec wzrostu o 7,4 proc.

Obniżyły się natomiast nakłady m.in. w działalności związanej z zakwaterowaniem i gastronomią o 25,5 proc. wobec wzrostu o 31,2 proc. w analogicznym okresie 2012 roku; naprawie pojazdów samochodowych o 8,5 proc. wobec wzrostu o 18,7 proc., górnictwie i wydobywaniu o 6,2 proc. wobec wzrostu o 45,8 proc. (PAP)

map/ asa/