ING PTE SA powołanie członka rady nadzorczej

21-08-2013 16:59
21.08. Warszawa (PAP) - ING OFE - komunikat

W imieniu ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna (dalej: Towarzystwo) uprzejmie informujemy, że w dniu 21 sierpnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 1 września 2013r. Pana Jacka Koronkiewicza w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego."

kom abs/