Inflacja w maju wyniosła 0,5 proc. rdr; mdm -0,1 proc. - GUS (tabela)

13-06-2013 14:05
13.06. Warszawa (PAP) - Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły o 0,5 proc. w stosunku do maja 2012 r., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług wzrosły w maju o 0,7 proc. rdr i nie zmieniły się wobec kwietnia.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji w kwietniu i w maju:

<PRE> waga maj'13 kwiecień '13 (proc.) V'12 IV'13 IV'12 III'13.INFLACJA OGÓŁEM 24,3 0,5 -0,1 0,8 0,4

ŻYWNOŚĆ, NAPOJE BEZALKOHOL.I ALKOHOL. I WYR. TYTONIOWE 6,3 2,0 0,6 2,1 0,3-żywność i napoje bezalkoholowe 1,6 0,7 1,7 0,4 w tym żywność 1,7 0,8 1,8 0,4-alkohol i wyroby tytoniowe 3,5 0,2 3,6 0,1

ODZIEŻ I OBUWIE 4,8 -4,8 0,1 -5,1 3,3

MIESZKANIE 1,1 0,1 1,1 0,1-użytkowanie mieszkania i nośniki energii 20,8 1,1 0,1 1,1 0,1 w tym nośniki energii -0,4 -0,1 -0,4 -0,1-wyposażenie mieszkania i prowadzenie gosp. domowego 4,6 1,0 0,0 1,2 0,2

ZDROWIE 5,0 1,9 0,2 1,9 0,1

TRANSPORT 9,4 -4,2 -2,3 -2,2 -0,6 w tym paliwa do pryw.środków transportu -8,2 -4,0 -4,5 -1,0

pozostałe:

ŁĄCZNOŚĆ 4,1 -9,7 -2,6 -7,3 0,0

REKREACJA I KULTURA 7,9 3,8 -0,8 3,5 2,0

EDUKACJA 1,2 2,6 0,0 2,6 0,0

RESTAURACJA I HOTELE 6,4 2,4 0,3 2,4 0,2

INNE TOWARY I USŁUGI 5,1 0,8 0,0 1,1 0,1

</PRE>(PAP)

nik/ asa/