Inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy w II '13 wyniosła 2,2 proc. - NBP

28-02-2013 14:04
28.02. Warszawa (PAP) - Oczekiwana przez osoby prywatne średnia stopa inflacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniosła w lutym 2013 roku 2,2 proc. wobec 2,7 proc. w styczniu - podał w czwartek Narodowy Bank Polski.

Inflacja roczna bieżąca, czyli wskaźnik CPI rdr sprzed dwóch miesięcy, który był dostępny ankietowanym w momencie przeprowadzania wywiadu ankietowego, wynosiła 2,4 proc.

DANE Z ANKIETY IPSOS:

Jak Pan(i) sądzi, patrząc na to, co się obecnie dzieje, czy w ciągu najbliższych 12 m-cy ceny: (1) będą rosły jeszcze szybciej niż teraz; (2) będą rosły w tym samym tempie; (3) będą rosły wolniej; (4) będą takie same jak teraz; (5) będą niższe; (6) trudno powiedzieć.

Odsetek ankietowanych wybierających odpowiedź nr:(w proc.)<PRE> (1) (2) (3) (4) (5) (6)

06-2012 23,6 49,9 18,1 3,7 0,1 4,607-2012 23,3 47,5 20,0 3,6 0,3 5,208-2012 22,4 55,1 13,6 3,7 0,2 5,009-2012 25,0 51,4 15,9 3,8 0,1 3,810-2012 23,3 49,9 16,6 3,5 0,2 6,511-2012 20,3 50,7 20,4 3,3 0,3 5,012-2012 23,6 48,9 17,9 3,8 0,2 5,6----------------------------------------------01-2013 20,3 51,9 18,6 2,8 0,5 5,902-2013 17,0 50,5 21,4 3,9 0,4 6,8</PRE>(PAP)

jba/ ana/